Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Дигитална библиотека

***
по Д. Иванчев 7641

  Фар. Орган на Американо-българското представителство. Седмичен вестник за търговия, икономия, стопанство и информация. Урежда ред. к-т.  Бургас, п-ца Стефан Д. Боев. 2°

I    1 - 66    18февр. - 30дек.1920
***
Ст 8778
Морс, Чарлс

    Християнското учение за бога и человеческите длъжности. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1862. 256 с. 16о.
***
 

Венедиков, Йордан Тимотеев

  История на 24 пехотен Черноморски на Н. В. Царица Елеонора полк в Балканската, Междусъозническата и Европейската войни. 1912 – 1913 и 1915 – 1917 г. (Състав. по бойните реляции на полка от ... и попълн. от Попсавов и Н. Попов). (С., печ. Шипка, 1940). – 492 с. с ил. 1 к.

 
***
 

Попаянов, Георги

   Странджа. Етногр., геогр. и истор. проучвания. С., Тракийски науч. инст., печ. Б. А. Кожухаров, 1938. – 269 с. с ил. -  Библ. Тракия, №11.

***

Христов, Атанас

  Бургас. [Юбилейна книга] (Субсидирано изд. от Бургаската гр. община, Бург. търг.-индустр. камара и Бургаската стокова борса). Печ. Котва [1940]. – 265 с. с ил. – Търг. библ. Пътеводители на България

***

Дончев, Манчо

  Бургаска памет за войните 1885 - 1945.

Сборник с имената на загиналите военни чинове от селищата на Община Бургас

***
***

 

Дигитализирани периодични издания можете да намерите и чрез каталога на проекта РЕГИНА - ПИ тук.

 

***Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org