Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Дарители за 2012 година


Дарители за 2012 година


   Апостолов, Евгени - председател на сдружение „Артпиерия – Бургас”. Дарил 3 бр. от юбилейното издание „ Антология Арпиерия 2012”.

   Апостолов, Стефан – автор от гр.Бургас. Дарил 3 бр. от книгата си „Полуостровът”.

   Асенова, Иванка – доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград. Дарила 2 бр. от изданието на научната конференция на тема: „ Психология – традиции и перспективи”.

   Бакалова, Виктория – живее и работи в САЩ. Подарила 2 бр. от книгата си “Ню Йорк – Бургас”.

   Бондуков, Христо – автор от гр.Бургас. Дарил 4 бр. от стихосбирката си „Суровият син път”.

   Бонева, Станка – живее и работи в гр. Варна. Дарила 2 бр. от стихосбирката си „ Засей ми море”.

   Боянов, Анго – писател и издател от гр. София. Дари 8 бр. от книгата на Паулина Станчев „Отлитане на лястовиците”, чийто издател е той.

   Боянов, Костадин – лекар-анестезиолог, живее и работи в гр. София. Автор на къси разкази и богословски текстове-прогласи, дарил 1 бр. от първата си стихосбирка „Пътят на духа”.

   Боянова, Ана – музикант и писател. Дарила 1 бр. от книгата си
„ Триредия”.

   Бургаски свободен университет, специалност „Журналистика” дари 4 бр. от изданието „Бургаските медии 1885-2012”.

   Бухчев, Борис- писател, живее в гр. Бургас. Дарил 10 бр. от „Литературният Бургас. Биеографичен и библиографски справочник”.

   Василев, Венцислав – инспектор от Икономическа полиция гр. Девня. Дарил 2 бр. от дебютната си стихосбирка „Пустинен плод”.

   Василев, Любомир - от гр.София. Дарява 7 бр. от книгата си “ БЗНС по време на правителството на Александър Цанков 1923-1925.

   Величков, Петър – писател, журналист, редактор. Дарил 5 бр. от книгата на Яна Язова „Как Мами учи децата си”.

   Вестник „Черноморски фар” дари 3 бр. от изданието си „По пътя на легендите от Обзор до Ахтопол. Пътеводител”.

   Вълчинов, Тянко - роден в с. Криво поле, Хасковско, юрист. Дарил 3 броя от книгата си „Криво поле. Съдът на брадвата” и 1 бр. от „Криво поле.Величие и падение. Кривополските родове. с.Момино”.

   Дамянов, Ангел от гр. Бургас. Дарил 65 тома книги от поредицата „Страховито в науката” за детския отдел на библиотеката.

   Джелебова – Пейчева, Дена – поетеса от гр. Бургас. Дарила по 2 бр. от книгите си ” Тридесет и три” и „Стишия”.

   Димитров, Христо – режисьор, живее и работи в гр. Бургас. Дарил 1 бр. от книгата си „Познание и музика”.

   Димитрова, Димитрина от гр. Бургас - читател на библиотеката. Дарила „Съновникът на Ванга” и „Мъже. Жените на Варшава” от Георги Марков.

   Димитров, Добри – проф. доктор по право, роден в с.Тръстиково, Бургаско, живее в София. Дарил по 1 бр. от книгите си „ Държавнослужебно право на Република България” и автобиографичната си книга „ В надпревара със себе си” и 1 бр. от книгите на Радка Тодорова-Керекова „ Весели и тъжни народни песни” и на Мария Тончева „ Народни песни”.

   Димитров, Димо - роден в с. Тръстиково, Бургаско, живее и работи в Бургас. Дарил 1 бр. от книгата си „Кратка хроника на рода Желяза и Драго Михови”.

   Дирекция на природен парк „Странджа”. Дарили 2 бр. от изданието си „Великата Странджанска пустиня. Неповторимост и предизвикателства”, автор Дико Патронов.

   Женска либерална мрежа и Младежка организация на НДСВ – София, дари три свои издания: по 1бр. от „Трето Българско царство. Научна конференция – София 12 май 2009 г.”, ”Държавност.Приемственост. Традиция” и „Йоанна Българска. Царицата на милосърдието. Биография”.

   Караиванов, Стефан от гр. Бургас. Дарил 4 бр. от книгата си „Изграждане на музикална компетентност”.

   Кехлибарева, Соня – гл. библиотекар в Регионална библиотека „П.К.Яворов” гр. Бургас. Дарила по 5 бр. от книгите си „Ретро Бургас”и “Ретро Бургас 2”

   Класнаков, Мирослав - работи в Археологическия музей на гр. Бургас. Дарил книгата си – албум „ Селищна могила Бургас сезон 2008 – 2009” и „The Burgas season 2008 – 2009”.

   Константинов, Георги - поет от София. Дарил 1 бр. от стихосбирката си „Врана в снега”.

   Костадинова, Марина - живее и работи в гр. Добрич. Дарила по 1 бр. от книгите си „Навръх тишината” и „Писмо в бутилка”.

   Кръстева, Мариана Аспарухова - Родена и живее в Бургас, преподавателка по английски езцик в ИМТ. Дарила 3 бр. от стихосбирката си “Влюбване”.

   Кънчева, Димка от гр. Карнобат. Дарила 10 броя от новата си книга „Останалите мои най-съкровени рисунки и песни” посветена на 1380 год. от създаването на Българската държава.

   Куртев, Кирил от гр. Бургас, читател на библиотеката. Дарил „ Село Воден. Демография. Семейства. Традиции. Родословия” и „Воден и воденици през годините”.

   Литвиненко, Анатолий – роден в гр.Бургас, живее иработи в гр. София. Подарил 5 броя от книгата си с пътеписи „Ние от океанския риболов”.

   Манолов, Георги – проф. д-р на политическите науки от гр. София. Дарил 1 бр. от книгата си „Политическият елит. Теория, история, лидерство”.

   Маринска, Ружа – Изкуствовед.Живее в София. Дарила 1 бр.от монографията на Анжела Данева “ Георги Божилов – Слона. Портрети на духа”.

   Мароти, Катя – от гр. Бургас, читател на библиотеката. Дарила 1 бр. от книгата на Павел Васев „Свободни думи срещу цензурата на Култура”.

   Милева, Ася – от гр. Бургас, племенничка на проф. Димитър Аврамов. Дарила 5 бр. книги от него и за него.

   Милкова, Ирина – родена в с. Крушево, Карнобатско, работила в ИСУЛ- София.Дарила по 3 броя от книгите си с разкази и стихотворения „Нюанси на любовта”, Без обич и ласка”, „Мастило и кръв”, „Полет към миналото”.

   Михов, Михо от с. Маломир, Ямболско, агроном. Дарил книгата си „ Стоян – Индже войвода”.

   Мицов, Сашо от гр.Дупница. Дарил 1 бр. „Дупнишка околия през вековете”.

   Морфов, Радостин Мирославов - роден в Бургас, политолог. Дарил 5 бр. от книгата си “Политическа стратегия”.

   Мошелова- Александрова от гр. Ямбол. Дарила по 1 бр. от книгите си „Залез с цвят на роза” и „99 хайку”.

   Найденов, Петър - лекар хомеопат, лидер на Европейската мрежа за здраве „Анхира”. Дарил 2 книги „Зелените лъчи на светлината” и „ Суперхрани”.

   Нанков, Николай – от гр. Бургас. Дарил 6 бр. от книгата си “Комарджията”.

   Национален военноисторически музей гр. София. Дарили 1 бр. от „Алманах на сухопътните войски на България. Българска пехота” Кн.1.

   Неделчев, Ганчо от гр. Бургас, председател на Съвета на ветераните нефтохимици, дарил 1 бр. от „Развитие на петролната промишленост в България”.

   Николова, Емилия – магистър по “Връзки с обществеността”, “Консултативна психология” и “Социални дейности” дарила 6 бр. от книгата си “Младите предприемачи на България. Как да живеете, ако искате да успеете”.

   НИС на Университет “Проф.Д-р Асен Златаров” – Бургас, дари 10 бр. от сборника с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие в Бургас, 2012 “ Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен културен контекст”.

   Опитна станция по дъбовите гори в Бургас. Дарили 2 бр. от изданието си „ Почит и грижа за гората”.

   Палежев, Йордан – от гр. Русе. Съставил книгата с публицистика на Любен Каравелов „ Америка-оная обетована земя” и дарил 7 бр. на библиотеката.

   Панчев, Петър - краевед от гр. Айтос. Дарил 1 бр. от новото издание на книгата си „Древният Айтос”.

   Парзулова, Марияна - професор д.ф.н. в Университет “Проф.д-р Асен Златаров”- Бургас. Дарила на библиотеката 2 бр. от “Езикът и културата в съвременния свят”- сборник с доклади от международна научна конференция.

   Паскалева, Уляна – живее и работи в Благоевград. Дарила 2 бр. от книгата си „ Седем седмици след Пасха”.

   Петков, Иван – музикант и диригент, живее и работи в гр. Бургас. Дарил 1 бр. от книгата си “Отгласи. Преживени вълнения и страсти”.

   Петров, Димитър - инжeнер по образование, живее в София. Дарил 9 броя от книгите си поезия и проза издадени от 2003 до 2011 год.

   Петрова, Дора – от гр. Бургас, съпруга на поета Янаки Петров, дарила 6
бр. от книгата му „В тъмнината осветен отвътре”.

   Петрова, Петя - читател на библиотеката. Дарила 2 броя книги „Баудолино” от Умберто Еко и „ Великият Гетсби” от Ф.Скот Фицджералд.

   Раденова, Недялка - читател на библиотеката. Дарила 7 бр. художествена криминална литература.

   Радойнов, Атанас - писател и журналист от гр.Бургас. Дарил 4 бр. от книгата си „Летописи за Вършило”, 1 бр. от книгата на Петрана Сталева „По пътя на една фамилия”, 1 бр. от книга на Кирил Янев “Смертию смерт поправ”, 1 бр. от книгата на Красимир Калудов “Пътевлудител” .

   Русев, Стилиян – Дарил 2 бр. от книгата си “Преживяно. Един живот в строителството”.

   Сдружението на писателите от Варна и Вестник „Кил”. Даряват 1 бр. „Летопис на извисената духовност. 20 години сдружение на писателите - Варна”.

   Секиранова, Виолета – гл. редактор на Общинското радио гр. Бургас. Дарила 4 бр. от книгата си 70 години Бургаско кабелно радио 1942-2012 г.

   Сивова, Свилена – читател на библиотеката. Дарила 4 бр. книги: „Всеки ден, всеки час” от Н.Драгнич, „Да се обичаме с отворени очи” от Хорхе Букай, „Матриархат” от Георги Мишев и „Една женска усмивка” от Н.Баро.

   Тамахкярова, Таня – театровед от гр.София. Дарила 3 броя от диска от мултимедийния проект „ Театърът на Леон Даниел”.

   Тачева, Жени – родена в София, филолог по образование. Дарила 5 бр. от книгата си „Докосната от ангела”.

   Терзиев, Димитър - роден в гр. Средец. Живее в Бургас-педагог и организационен работник. Дарил на библиотеката 1 бр. от книгата си със спомени “В моя свят на друго време. Не носталгично”.

   Улусой, Джем - генерален консул на Република Турция в Бургас, дари 1 бр. от книгата „ Пътеводител за Османската империя”.

   Цветков, Кирил - генерал лейтенант от гр. София. Дарил 2 бр. от книгата си „Под сянката на промените и пагона”.

   Чалдъков, Георги – роден в Бургас, работи към Медицински университет гр.Варна. Дарил 2 бр. от книгата си „ Бургас. Сантиментални истории”.

   Чернев, Валентин – роден и живее в гр. Силистра. Дарил по 1 бр. от стихосбирките си „ Лунна пепел...” и „ Ritardando, ritenuto…”.

   Чорбаджиев, Петко – внук на писателя Петко Росен. Дарил по 5 бр. от 1 до 6 том „Съчинения” на Петко Росен, чийто съставител е.

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org