Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Каталози

Традиционни каталози

Каталог

Описание

Срок на поддържане

Място

Азбучен служебен каталог (АК)

Съдържа фиши за библиотечни материали от всички фондове без нетрадиционни материали в отдел Изкуство

Продължава да се поддържа

Отдел Обработка и каталози

Азбучен  каталог (АК1)

Съдържа фиши за книги на български, руски и латиница (Без Детски и Музикален отдел, графични издания и справочници)

Не се поддържа от 2004 г.

Заемна служба

Систематичен каталог (СК+)

Съдържа фиши за книги от всички отдели в библиотеката без Детски и Музикален отдел

Не се поддържа от 2004 г.

Заемна служба

Систематичен каталог (СКЧ1)

Съдържа фиши за книги в подръчен и справочен фонд на общообразователната читалня

Не се поддържа от 2008 г.

 Общообразовател-на читалня "Петя Дубарова"

Систематичен каталог (СКЧ2)

Съдържа фиши за книги в подръчен и справочен фонд на хуманитарната читалня

Не се поддържа от 2004 г.

Читалня  "Владимир Василев"

Систематичен каталог (СКЧ3)

Съдържа фиши за книги в подръчен и справочен фонд на читалнята за естествени и приложни науки

Не се поддържа от 2004 г.

Читалня Владимир Василев

Систематичен каталог (СКЧ4)

Съдържа фиши за книги в подръчен и справочен фонд на читалня Изкуство, книги от заемен отдел Изкуство

Не се поддържа от 2008 г.

Отдел Изкуство

Систематичен каталог (СКГр4)

Включва фиши за графични издания в отдел Изкуство

Не се поддържа от 2008 г.

Отдел Изкуство

Азбучен каталог (АКМ)

Съдържа фиши за книгите в Музикален отдел

Не се поддържа от 2011 г.

Отдел Изкуство

Систематичен каталог (СКМ)

За книги в Музикален отдел

Не се поддържа от 2008 г.

Отдел Изкуство

Азбучен каталог

Съдържа фиши за нотни издания в отдел Изкуство

 

Отдел Изкуство

Систематичен каталог

Съдържа фиши за нотни издания в отдел Изкуство

 

Отдел Изкуство

Азбучен каталог (Изпълнители) 

Съдържа фиши за грамофонни плочи в отдел Изкуство

 

Отдел Изкуство

Азбучен каталог (Композитори)

Съдържа фиши за грамофонни плочи в отдел Изкуство

 

Отдел Изкуство

Систематичен каталог

Съдържа фиши за аудиокасети в отдел Изкуство

 

Отдел Изкуство

Систематичен каталог

Съдържа фиши за компактдискове в отдел Изкуство

 

Отдел Изкуство

Азбучен каталог (АКД)

Съдържа фиши за книги на бълг., рус. и латиница в Детски отдел

Не се поддържа от 2011 г.

Детски отдел

Заглавен каталог (ЗКД)

Съдържа фиши за книги на бълг., рус. и латиница в Детски отдел

Не се поддържа от 2011 г.

Детски отдел

Систематичен каталог (СКД)

Съдържа фиши за книги на бълг., рус. и латиница в Детски отдел

Не се поддържа от 2011 г.

Детски отдел

Систематичен каталог (СКЧд)

Съдържа фиши за книги от подръчен и справочен фонд в Детска читалня

Не се поддържа от 2011 г.

Детски отдел

Азбучен каталог (АКК)

Съдържа фиши за книги от отдел Краезнание

Не се поддържа от 2004 г.

Отдел Краезнание

Систематичен каталог (СКФ)

Съдържа фиши за книги от отдел Краезнание

Не се поддържа от 2004 г.

Отдел Краезнание

Каталог Местен печат (МП)

За книги, издадени в Бургаска област

Не се поддържа от 2004 г.

Отдел Краезнание

Систематичен каталог (СКЧ6)

Съдържа фиши за библиотечни материали от  Отдел Стандарти

Не се поддържа от 2011 г.

Отдел Стандарти

Систематичен каталог (СКБ)

Съдържа фиши за книги в Библиотековедски отдел

Не се поддържа от 2004 г.

Библиотековедски отделИзточник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org