Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


ДАРИТЕЛИ за 2011г.

ДАРИТЕЛИ
за 2011г.


Ангелова – Дамянова, София

Преподавател в Университета” Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас. Дарила 6 бр. от книгата си “Българска литература-критически етюди”.

Апостолов, Иван
Военен пилот. Живее в с. Бяла, общ. Несебър. Дарил 1 бр. от книгата си “Аероклуб Валерий Чкалов- Варна”.

Берберов, Михаил
Дарил 5 бр. от краеведската си книга “Историята на село Горица - Бургаски окръг”.

Бозаджиев, Радослав
Икономист от гр. София. Дарил 6 бр. от книгата си “Българската керамика и преките чуждестранни инвестиции”.

Боянова, Роза
Работи и живее в гр. Бургас.Арт педагог, ръководителна литературно студио “Митични птици”, поетеса. Дарила 5 бр. от стихосбирката си “Чернови на млечен път”, както и нейни преводни книги на чужди езици:1бр. от “Poems” на англ., 5 бр. “Mierea poeziei” на румънски език, “Медот на поезиjата” на македонски език.

Бубалов, Иван
Живее и работи в гр.Бургас. Дарил 4 бр. от книгата си “Пътуващият град: Бургас, Черноморието и Странджа в средновековните европейски и морски карти”, и 5 бр. от “Иманярски и хайдушки придания”.

Бургаски Свободен Университет. Университетска библиотека.
Дарили по 1 бр. от изданията си “Социална работа с деца”., Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на кризата” Т.1, 2 и 3 , “Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle”.

Вангелов, Димитър
Живее и работи в гр. Бургас. Дарил художествена литература

Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”.Университетска библиотека.
Дарили по 1 бр. “Публично и канонично правна лексика”, “Парадоксална феноменология на другостта”, “Управление на сертификационната дейност на малките и средни предприятия”, 2 бр.”Речник на разузнаването и контраразузнаването”.


Васевски, Камен
Писател и журналист от гр.Сливен. Дарил по 1 бр от книгите си “Избрани съчинения” Т.5, 6, 7 и 8.

Висер, Йозеф
От Нидерландия. Куратор на Музея за графично и фризийско изкуство в Яуре. Дарил 1 екземпляр от поемата на Гео Милев “Септември”, в превод на 4 езика и обогатена с илюстрации и линогравюри направени от дарителя.

Войнов, Борис
Живее в гр.София. Дарил книгите си “Село Слънчево-родове”, “Село Слънчево- ваеците и маджурите”, “Моят живот 1896-1989”.

Герганова, Дунка
Архитект от гр.Бургас. Дарила 3 бр.от книгата си “Бисери по прашния път”.

Горското стопанство – Бургас
Дарили 14 броя ведомствени издания.

Делчева, Цвета
Писател. Родена в Панагюрище, живее във Виена и София. Дарила по 1 бр. от книгите си “Краят на лятото, вечността” и “ За градовете и нещата”.

Джелебова-Пейчева, Дена
От гр.Бургас. Поетеса. Дарила по 3 бр. от стихосбирките си “Резедава зима” и “Обидена светлина”.

Димитров, Симеон
Живее и работи в гр. Бургас. Режисьор Дарил по 5 броя от книгита си "Траектория на отчаянието".

Димитрова, Ирина
От гр.София. Дарила 3 бр. от книгата “Забранения Талев”, чийто съставител е.

Димков, Николай
От гр.Шумен. Дарил 1 бр. от книгата си” “Писма на Илия Блъсков до Петър Груев”.


Емануилиду, Румяна
Журналист, издател,публицист. Живее и работи в гр.Бургас. Дарила от книгите си: 2 бр. от “Юлияда”, 5 бр. от книгата си “Музикален Бургас”, 2 бр.”Лакърдиите на Пандира”, 6 бр.” Пандира”.

Жечева, Мария
Живее и работи в гр. Бургас. Дарила 1 бр. от книгата си “Дадо Влайчо-феноменът от Коньово”.

Захариев, Любомир
Поет от гр. Бургас. Дарил 6 бр. от стихосбирката си “Къстът в теб”.

Захариева, Мария
От гр. София. Дарила 2 броя от книгата си “Потомците на Сярови”.

Иванова, Анелия
Живее в с.Щръклево, обл.Русенска. Дарила 3 бр. от стихосбирката си “Следа в сърцето”

Испирска, Сирма
От гр.Варна. Лекар. Дарила 1 бр. от “Сакраментални морски послания”.

Карабонев, Добри
Живее и работи в Чикаго. Пише романи и пиеси. Дарил 1 бр. от книгата си “ Да намериш себе си”.

Колев, Пламен
От гр.Бургас. Психолог. Дарил 5 бр. от книгата си “Едночленното жури”.

Корудерлиева-Стоянова, Катя
От гр. Бургас. Педагог. Дарила 1 бр. от книгата си албум “Магията Бургазъ”.

Костадинов, Пеньо
Живее и работи в гр.Бургас.Доктор на философските науки. Дарил на библиотеката 10 броя от книгата си “Критика на способностите за познание на човека”.

Кръстева, Петя
Живее и работи в с. Русокастро, Бургаска област. Дарила 5 броя от книгата си “Песни от Русокастро”.

Кметство с.Дюлево, Бургаска област
Дарили 1 бр. от книгата “Пътят на Дюлево през времето”.

Лазарова, Милка
От гр.Русе. Дарила 1 бр. от стихосбирката си “ 80 стихотворения”.

Маркова, Светла и Димитър Съселов
Дарили 2 бр. от книгата “Българи в древността отсам и отвъд Памир”.

Миразчийска, Емилия
От гр. София. Съставител на сборника “Възможните майки”. Дарила 1 брой на италиански език.

Михайлов, Иван
От гр. Бургас.Издател и краевед. Дарил 10 броя от туристическия пътеводител “Странджа”, 1 брой “Ахелой” и 3 броя от книгата си “Бургаски медни мини”.

Михов, Никола
От гр. София. Артист и фотограф. Дарил албуми.

Неделчев, Михаил
Професор от НБУ- гр.София. Дарил Т. 1 и 2 на “Съчинения” на П.К.Яворов, чийто редактор е, 1 бр. “Апология на литературната история” и 1 бр. “Междуписания”.

Николов, Стефан
От гр. Бургас. Дарил вестници “Слънчице” от 1920 год., “Училищен вестник” от 1920 год. и “Народ” от 1921 год.

Община Бургас. Отдел Култура
Дарила финансираните от нея книги на бургаски автори: 10 бр. “Антология Бургас 2010. Поети, влюбени в морето”, 10 бр. от Т.1, 2 и 3 “Съчинения на Петко Росен”, 10 бр. “Безсънни вечери избрах” от Илия Бурджев.

Община Дупница. Отдел Култура
Дарили 1 бр. от книгата“ 409 съвременни художници”.

Парушев, Паруш
Поет. Живее и работи в гр.София. Дарил 4 бр. от книгата ”Живях на този бряг”- литературни анкети.

Попова- Чомакова, Маргарита
От гр. Бургас. Дарила личната библиотека на своите родители Славка и Тодор Попови. Дарението съдържа българска и чуждестранна художествена литература, както и богата колекция от албуми на художници.

Праматарова, Мариана
От гр. Бургас. Дарила 2 бр. от книгата си “Градове, храмове, колоси”.

Радовски, Георги
От гр. Враца. Дарил 2 бр. от книгата си с разкази “Хлебно ухание”.

Сидеров, Волен
Лидер на партия “Атака”. Дарил 1 бр. от книгата си “Основи на българизма”.

Симеонов, Деви
Архитект от гр.Бургас. Дарил 5 бр. от книгата си “ Бургас-поглед отвътре 2”.

Симеонова – Конах, Галя
Авторката на книгата живее в Полша. Дарила 1 бр. “Посмодернизмът. Българският случай”.

Скарстейн, Тове
Посланик на Кралство Норвегия в България. Дари комплект от 40 тома книги преводна литература от норвежки класически и съвременни автори.

Стопанска академия “Д.А.Ценов”- гр. Свищов. Библиотеката
Дарила 1 бр. “Емпирични изследвания в икономиката, администрациаята и управлението на бизнеса”.

Топалова – Топарева, Иванка
От гр. Бургас. Дарила 1 бр. от книгата си “ С жизнью на одной скамье”.

Трифоновски, Трифон
Живее и твори в с.Вишовград, В.Търновска област. Дарил по 1 бр. от книгите си: "Търново въстана", "Вълчи времена", "Вглеждане в тайните на микрочестиците".
Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org