Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


НА ПЕТНАЙСЕТГОДИШНИТЕ (СТИХ. ОТ П. ДУБАРОВА)

П Е Т Я   Д У Б А Р О В А


На петнайсетгодишните


Петя Дубарова на 16 години Аз съм гъвкава, млада, петнайсетгодишна,
аз съм толкова млада за пръв път до днес,
несравнима съм с цвят на напъпила вишна.
Нямам плахост и кротост и сладък финес.

Нося тъмния чар на червена лъвица
цяла в пищния хаос на джунгли и дни,
а съм всъщност и морска и в мойте зеници
властно вдига морето зелени стени.

Нося синята кръв на жена индианка -
с бясна сила в мен ври Оцеолова власт.
Вижте, вижте сърцето на моята сянка -
многосърца, стоцветна, различна съм аз,

а съм само една - и за пръв съм млада,
като грабната в миг от дървото сълза,
като пламък, изригвал от девствена клада,
като лумнала бързо нагоре лоза.

Ще раста, ще натрупам във себе си дните
и живота във трудния негов синтез,
ала своята сила петнайсетгодишна
ще запазя такава, каквато е днес.

Ще изкачвам билата на много умори,
ще се спъвам във трудни уроци. Но с дни
ще достигам до моето хубаво горе,
разрушавайки трудности - сиви стени.

и запазила свойта момичешка вяра,
ще достигна на лятото синята жар -
там където ме чака добър като гара
моят малък неонов добър Луна - парк.


ПЕТЯ ДУБАРОВАИзточник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org