Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Отдел "Нормативни документи"

 Отдел за нормативни документи

Адрес:
ул. "Булаир" 10
тел.: (056) 86 09 04

Работно време:
от 9 до 17:30 ч.

Почивни дни:
събота и неделя

       Сформиран е през 1978 г. Притежава действащи български стандарти, технически характеристики, каталожни листи.


Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org