Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
проф. Димитър Аврамов
проф. Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
акад. Константин Петканов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2019 год.
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ(временно спрян)
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
Карнобат

Община Карнобат

 

Действащи читалищни библиотеки с фонд над 4000 т. – 14.  Действащи читалищни библиотеки с фонд под 4000 т. – 6

(гр. Карнобат, сс. Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Детелина, Драганци, Добриново, Екзарх Антимово, Кликач,Крумово градище, Крушево, Мъдрино, Невестино, Сан Стефано, Сигмен, Соколово, Сърнево, Хаджиите, Церковски, Черково, Искра)

 

 

 

 

 

 

гр. Карнобат

 НЧ “Димитър Полянов-1862г.”  Библиотечен фонд за 2019 г. - 101 607 тома. Набавени - 274 непериодични библиотечни документи. През годината читалището е спечелило проект по Програма "Българските книги-съвременни центрове за четене и информираност". 2562 читатели. Библиотеката е включена в програма Глобални библиотеки и е Обучителен център.

 

 

 

 


Библиотеки в селищата на община Карнобат:


НЧ “Изгрев 1928” – с. Аспарухово.Библиотечен фонд 5 010 тома за 2019 .През годината читалището е спечелило проект по Програма "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност" към МК. 80 читатели.


НЧ “Христо Ботев-1928г.” – с. Венец. Библиотеката разполага с 5482 бр. библиотечни единици. Читателите през 2019 г. са 45, от тях 25 деца. Абонаментът се състои от "Читалищен вестник" и вестник "Ретро". В читалището работи една щатна бройка като работник библиотекар.


НЧ „Изгрев-1929г.” – с. Глумче. Библиотечен фонд от 2 250 тома.


НЧ “Светлина-1928г.” – с. Деветак. Библиотечен фонд за 2018 г. 5 732 тома.НЧ “Христо Смирненски-1932г.” – с. Детелина. 129 читатели на 2018 г. Библиотечен фонд  1 282 тома.НЧ “Господин Иванов-1928г.” – с. Драганци. Библиотечен 2 700 тома.


НЧ “Н. Й. Вапцаров-1925г.” – с. Екзарх Антимово. През 2019 г. фондът е увеличен с 224 броя, от които новозакупени 94 бр. и 130 дарение. Библиотеката е абонирана за четири периодични издания. Посещенията са 470 при 65 читататели. През 2019 г. читалищното настоятелство е провеждало мероприятия по популяризиране на  новите книги чрез издавания свой читалищен вестник, провеждани са срещи с ученици от долните класове, на които са четени произведения на поети и писатели по различни поводи.


НЧ „Христо Ботев-1935г.” – с. Кликач. Библиотечен фонд за 2019 - 4100 тома.


НЧ „Надежда-1929г.” – с. Крумово Градище. 64 читатели за 2019 г.Библиотечен фонд 6 839 тома.


НЧ „Христо Ботев-1926г.” – с. Крушово. Библиотечен фонд 5 952 тома.


НЧ „Пробуда - 1936” – с. Мъдрино. Библиотечен фонд 1200 тома. 


НЧ „Просвета-1928г.” – с. Невестино. Библиотечен фонд  14 387 тома за 2018 г.


НЧ „П. Р. Славейков-1927г.” – с. Сан Стефано - Библиотечен фонд  1 868 тома.


НЧ "Светлина - 1922" - с. Сигмен. Библиотечен фонд 14 365 тома.


НЧ "Развитие-1928г." - с. Соколово. Бибилотечен фонд за 201 9- 11 965 тома.НЧ "Пробуда-1924г." - с. Сърнево. Библиотеката разполага с 4760 бр. библиотечни единици, като от тях 54 са набавени през 2019 г. Читаталите са 70, като 70 от тях са възрастни и 19 са деца.Читателските посещетия са 360 бр. през годината, а затетите книги са 485 бр. Активните читатели през годината са наградени с книги на общото събрание на читалището. Читалището издава вестник "Сърневски вести" , където освен обществения живот се популяризира и дейността на читалещето, пенсионерския клуб и съставите към тях. През 2019 г. читалището е абонирано за четири периодични издания. 


НЧ "Христо Ботев-1928г." - с. Хаджиите. Библиотечен фонд за 2019 -3 070 тома.
НЧ "П.К.Яворов-1925г." - с. Церковски. За 2019 г. библиотечен фонд 3 2237 тома.НЧ "Пробуда-1905г."- с. Черково. Библиотечен фонд 3500 тома.
НЧ "Михаил Иванов 1927" - с. Искра. Библиотечен фонд за 2019 - 4155НЧ"Пробуда 1929" - с. Добриново. Библиотечен фонд 4000


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft