Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
В ПАМЕТ НА ПЕТЯ ДУБАРОВА


В  П А М Е Т  Н А  П Е Т Я  Д У Б А Р О В А


95. КОНКУРСЪТ за изграждане на дом - музей "Петя Дубарова". // О т е ч. в е с т и к, № 13885, 5 март 1992.

МИСЛИ, СПОМЕНИ ЗА НЕЯ

96. ДУБАРОВА, Мария. Пътешествие на капката. // П л а м ъ к, 1984, № 1, с. 100.

97. ПАТАРАКЧИЕВА, Гинка. Писма до Петя Дубарова. // С р е д н о ш к о л с к о  з н а м е, № 18, 27 май 1986.

98. АПОСТОЛОВ, Евгений. Повод за размисъл. // Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 49, 6 дек.1989.
10 години от смъртта на младата бургаска поетеса.

99. БАХЧЕВАНОВА, Марина. Петя. // С т р а н д ж а (Малко Търново), № 45, 12 дек. 1989.
[Подпис:] Гергана Германова. Интервю с учителка по бълг. език, преподавала на Петя Дубарова.

100. ДУБАРОВА, Мария. Веселин Андреев и Петя Дубарова заедно. // Б у р г а с  д н е с, № 84, 20 - 26 ян. 1992, с. 13.

101. "МОРЕТО само живите обича..." (30 години от рождението на Петя Дубарова). // Б у р г а с  д н е с,    № 109, 25 апр. 1992, с. 6.

102. ТВОЯТ дом е пуст и изоставен, Петя! // Н е ф т о л и к , № 4, 29 апр.1992, прил. на в. Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 16, 29 апр. 1992, с. 7.
30 години от рождението на П. Дубарова.

103. БРАДИНОВА, Мариета. "Класната, която тя не направи". // Н е ф т о л и к, № 4, 29 апр.1992 , прил. на в. Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 16, 29 апр. 1992, с.7.
Съученичка на Петя Дубарова си спомня за нея.

104. ХАРАЛАМБОВ, Красимир. "Тя свиреше и пееше песните на "Битълс". // Н е ф т о л и к, № 4, 29 апр.1992, прил. на в. Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 16, 29 апр. 1992, с.7.

105. БЕНЧЕВ, Минко. Теосът на юношеска България. // Л и т. ф о р у м, № 18, 6 - 12 м а й 1992.
30 години от рождението на Петя Дубарова.

106. НАЧЕВА, Елена. Преживелици с Петя. // С т а н д а р т, № 582, 594, 23 апр., 7 май 1994.
Актрисата Елена Начева си спомня за своята приятелка във връзка с 32 - ия й рожден ден.


Т В О Р Б И  О Т  Д Р У Г И  А В Т О Р И

107. ЧЕРНЕВ, Любомир. Участ: [Стихотворение]. // Ж е н а т а  д н е с, 1986, № 6, с. 24.

108. КОНСТАНТИНОВ, Георги. На Петя Дубарова: [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 16, 16 апр. 1987.

109. СТРУМСКИ, Георги. Бяла сестричка: [Стихотворение]. // Л и т. ф р о н т, № 37, 10 септ. 1987, с. 4.

110. МАВРОДИЕВ, Костадин. Признание: [Стихотворение]. // Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 49, 6 дек. 1989.

111. ПАНТЕЛЕЕВ, Пейо. Звезда: Стихотворение. // П а н т е л е е в, Пейо. Малка, тъжна, нежна, грешна: Лирика. - Бургас, 1992, с. 15.
С посвещение "На Петя Дубарова". Стих. е текст на едноименната песен в изпълнение на Ваня Костова.
ЗВЕЗДА
На Петя Дубарова


Веднъж ослепи ме и падна
над мене гореща звезда
звезда искрометна и млада,
стопи се за миг в нощта -
без следа.

Прекъсна дъха ми, когато отмина,
затичах се бързо - с ръце да я стигна!
Защо ли избяга - дивна и свидна,
къде си, чия съдба нейде отнесе?

И оттогава тъгувам и викам -
къде си, къде си, звезда?...
Безкрайно далечна и земна,
остави във мен следа -
в мен следа!

По тебе ще тръгна - света ще обгърна,
ще бродя безсънно - в нощта да те върна!
Защо ли избяга - дивна и свидна,
къде си, чия съдба нейде отнесе ?...


Пейо Пантелеев

112. ГЕОРГИЕВА, Весела. На Петя Дубарова: [Стихотворение] // Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 29, 7 авг. 1997.
Авт. е ученичка в СПТУ по туризъм “А. Константинов” Поморие.

113. ГОШОВА, Красимира. На Петя Дубарова: [Стихотворение]. (Първи стъпки). // Р о д н а  р е ч, 1997, № 7, с. 22.

114. ПЕЕВА, Жанет. Пред гроба на Петя Дубарова: [Стихотворение] (Ученическо творчество). // З в ъ н (Бургас), № 30, 23 – 24 май 1997.

115. АПОСТОЛОВ, Евгений. Духът на поетесата – в две епохи. (В памет на Петя ДУбарова). // Н е ф т о х и м и к (Бургас) № 42, 2 дек. 1999, с. 4.

116. ПОНЯТОВСКИ, Петър. За да останеш: [Стихотворение]. (Омагьосани от обич). // Ч и т а л и щ е, 1998, № 5, с. 17.


В Е Ч Е Р И, С Р Е Щ И, С П Е К Т А К Л И


117. ЙОРДАНОВ, Цвети. Вечер за Петя Дубарова. // О т е ч. з о в (Враца), № 49, 21 юни 1983.

118. ВЪЛНУВАЩО съприкосновение с изкуството. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 13026, 14 дек. 1984.
Литературна вечер, посветена на най - младата бургаска поетеса, проведена в дома на културата "Христо Ботев"- Бургас.

119. КАЛОЯНЧЕВА, Пенка. И тичам пак усмихната и боса... // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 17, 25 ян. 1988.
Музикално - поетична вечер, посветена на Петя Дубарова, проведена в Бургас.

120. МАРКОВА, Бистра и Петър Статев. Те играха вълнуващо. // Ф а р (Мичурин), № 23, 15 дек. 1988.
За успеха на музикално - поетичния спектакъл "И тичам пак усмихната и боса" пред мичуринска публика.

121. МИНКОВА, Красимира. Две лица - единна личност. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 38, 23 февр. 1989.
За спектакъла "И тичам пак усмихната и боса".

122. ПАНДЕЛИЕВ, Кирил. За нашата Петя Дубарова! // Б у р г а с  д н е с, № 299, 23 апр. 1993, с. 1.
Също и в: Б у р г а с д н е с и у т р е , № 57, 23 апр. 1993, с. 1; А з Б у к и, № 17, 25 апр. - 4 май 1993.
Благотворителна вечер с участието на поетите Георги Константинов, Георги Борисов, Недялко Йорданов и Христо Фотев.

123. ПЕТРОВА, Богдана. "Аз имам своя версия за самоубийството на Петя Дубарова". // Д е м о к р а ц и я, № 94, 24 апр. 1993.
Актрисата Елена Начева представя спектакъл в Театър 199 – гр. София - в памет на своята приятелка.

124. ГЕОРГИЕВА, Стиляна. Творци, родени напролет. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, № 333, 26 апр.1994, с.8.
За проведената в УНБ "П.Яворов" - Бургас възпоменателна вечер, посветена на бургаските творци Дионисий Дионисиев и Петя Дубарова.

125. “ЧЕСТИТ рожден ден, Петя" пожелаха нейни почитатели. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 79, 27 апр. 1993.
Концерт, посветен на 31 - та й годишнина.

126. ГРУДОВА, Стоянка. Спектакълът "Разгневена нестинарка" на бургаска сцена. // Ч е р н о  м о р е - ю г (Бургас), № 26, 16 ноем. 1993, с.6.
Спектакъл по стихове на бургаската поетеса в изпълнение на Елена Начева - актриса в Театър 199 – гр. София.

127. ГОЧЕВ, Гочо. Да заключим отровата и силата нечиста, която е обхванала човека. // С в о б о д е н  б р я г (Бургас), № 45, 19 - 25 ноем. 1993, с.10.
За спектакъла "Разгневена нестинарка".

128. СЛАВОВА, Жана. Литературен конкурс отбеляза юбилея на Петя Дубарова. // Б у р г а с  д н е с, № 1319, 9 май 1997, с. 4.

129. ДИМИТРОВА, Красимира. Конкурс, посветен на 35 - годишнината от рождението на Петя Дубарова. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, № 1188, 17 март 1997, с. 2


А У Д И О - В И З У А Л Н И  М А Т Е Р И А Л И
И  П У Б Л И К А Ц И И  ЗА  Т Я Х


и з л о ж б и

130. ЙОРДАНОВА, Мариана.Творчески екип от Бургас представи в столицата фотоизложба за Петя. // С в о б о д е н   б р я г (Бургас), № 5, 11 - 17 март 1994, с.13.

131. АНГЕЛОВА, Дона. Изложбата на Петя има бъдеще. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, № 318, 8 апр.1994, с. 8.

132.ЙОРДАНОВА, Вера. Изложба на Петя Дубарова се открива в Столичната библиотека. // Т р у д, № 47, 25 февр. 1994.


Д о к у м е н т а л н и я
ф и л м
"Прости ми, Поезийо",

реж. Н и к о л а й  Й о т о в

133. ДЯНКОВА, Валентина. Незарастваща рана на Бургас. // Б ъ л г. а р м и я, № 12827, 21 ноем. 1991.

134. ДИМОВА, Сибила.Трагичното признание на младостта. // Д у м а, № 296, 29 ноем.1991.

135. АТАНАСОВА, Теменужка. Не, тя я няма, но словото й остава (Гледайте този филм). // Б у р г а с  д н е с, № 77, 2 - 8 дек. 1991, с. 8.

136. ПИСКУЛИЙСКА, Юлия. "Прости ми, Поезийо". // Н и е  ж е н и т е, № 49, 5 дек. 1991.

137. ЙОЛОВА, Петя. Петя Дубарова и всички останали. // Т р у д, № 246, 19 дек. 1991.

138. СТОИЛОВА, Милена. "Прости ми, Поезийо". // З е м. з н а м е, № 108, 21 дек. 1991.

139. РУЛЕВА, Галина. Крилете ... те не се продават. // Б ъ л г. ж у р н а л и с т, 1992, № 3, с. 58.

140. ШИНДАРОВ, Михаил. "Прости ми, Поезийо". // К у л т у р а, № 2, 10 ян. 1992, с. 8.

141. ЙОТОВ, Николай. За Петя Дубарова и нейната поезия. // Л и т. в е с т н и к, № 19, 18 - 24 май 1992, с. 2.
Разговора води: Георги Ангелов
Интервю с режисьора на документалния филм "Прости ми, Поезийо"-за живота и творчеството на младата бургаска поетеса.

142. БОЖКОВ, Атанас Димитров и др.: ( Моногр. очерк) / Атанас Димитров Божков, Георги З л а т а н о в. – София: Златен змей, 1995 - 60 с. с ил.


Гр. п л о ч и

и  п у б л и к а ц и и  з а  т я х

143. ДА си горещ и снежен. Изп. Йорданка Кузманова. Реж. Младен Киселов. Ред. Елисавета Михайлова. Балкантон, ВАА 11488, А - В, стерео. 30 см 33 об.
Съдържа: Поет. - Гатанка. - Докосва ме сънят. - Защо. - Мисли в час. - Убийство. - Сбогом, лято. - Да си горещ и снежен. - Екскурзия. - Събота. - Нестинарка. - Морето се боричка. - Поезия. - Доброта. - Отиде си Луна. - Паркът.- Лъжата. - Сън. - Момчета. - Посвещение. - Пролет. - На един поет. - До утрото. - Дните. - Лятото изтече. - Там някъде. - С радост.

144. РУСЕВ,Тончо. Радостта като сълза: Песни по стихове на Петя Д у б а р о в а. Муз. ... Балкантон, ВТА 11941, А - В, стерео. 30 см 33 об.
Съдържа: Пролет. Изп. П. Буюклиева и Георги Христов. - Доброта.Изп. Р. Кирилова. - Зимна ваканция. Изп. Р. Борджиева. - Сбогом, лято. Изп. Нели Рангелова. - Лятото. Изп. Дует "Ритон". - Нощ над града. Изп. ВИГ "Домино". - Улица. Изп. Р. Борджиева. - Радостта като сълза. Изп. П. Буюклиева. - Настроение. Изп. Й. Христова. - Лунапарк. Изп. К. Бодурова.

145. ЗИМНА ваканция. Муз. Т. Русев.Текст П. Дубарова. Изп. Р. Борджиева. В: БТ Мелодия '85, Балкантон, ВТА 11723, А - В, стерео. 30см 33 об.

146. СТОЙНОВСКА, Анна - Мария. Как се създава хубавата песен. // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 46, 25 февр.1987.
За новата плоча на Балкантон с песни по стихове на Петя Дубарова и композитора Тончо Русев.

Неведнъж съм търсил и аз някакво обяснение на нейните толкова ярки, даже в известен смисъл професионално овладени, поетически изблици. Освен природната дарба тя притежаваше и завидно стихотворно умение, личеше,че не подхожда към нещата, които я вълнуват, стихийно и необмислено, а внимателно подбира нюансите на словото. За нас е още тайна дали този феномен се дължи на внимателна и мъдра ръка, дали вярна насока на детските й стремления, или пък е плод на едно ранно самоизвисяване, на едно всекидневно общуване с примамливия свят на поезията (за което впрочем говорят детските й дневници и писма; нейни познати от ученическия литературен кръжок също подчертават това). Каква слънчева енергия, каква неподозирана дълбочина е скрита в невинното детско съзерцание, често отминавано от нас с неразбиране и пренебрежителна усмивка!...

Всъщност Петя Дубарова навлезе в своята юношеска възраст, подготвена емоционално и мисловно за поетически подвиг, осъзнала в себе си дарбата, изцяло отдадена на нея. Вече не търсеше, а намираше вървешком най - естествените интонации, пишеше леко и просто, тъй както човек диша - без външни ефекти и книжни настроения, без "тихи" или "шумни" пози на непризнат гений, независима даже от самата себе си. Това, което наричаме понякога "ученически опити", за нея оставаше дълбоко в детството, а що се отнася до безплодните мъки на творчеството, мисля, че е нейния тайна на себеизразяването, тя превърна в чиста и

искрена поезия пърхащите мигове на юношеска възраст – едно пространство, неизвестно и недостъпно досега за нашата лирика.

...........

И всичко, което успя да ни разкаже със своя развълнуван глас през краткия си живот: за есенните листопади и мургавата светлина на бургаското слънце, за лудите багри на родното море и златното електричество на вятъра, за вечерната музика на градския лунапарк и зеления пристан на стиховете, за самотата на дъжда и многоетажния здрач на градската нощ, за строгите училищни разписания и буйната ваканция на чувствата – всичко това отеква в нас като далечен пролетен гръм в края на зимата

............Петя Дубарова дойде в нашата поезия нетърпелива и задъхана, сякаш дотичала в нея за миг през голямото междучасие и готова веднага да се върне в училищната сграда, за да не получи там несправедливо отсъствие... И остана в Поезията - завинаги седемнадесетгодишна.

Георги Константинов
Из "Завинаги седемнадесетгодишна"


В двете червени тетрадки, които ми подари майка й, беше събран целият й живот. Живот на слънчево, своенравно момиче с "тъмния чар на червена лъвица", със "синята кръв на жена индианка", "чемширена и бръшлянена", бургаска и българска.

И сякаш разговарях не с детето си, а с една безкрайно искрена, опасна и магнетична малка жена, с която съм се разминал завинаги. Абсурдно е, но от това разминаване започна моята среща с Петя. Срещата на всички нас с Петя. Защото

няма човек, който е пристъпил към нея не от сензационно любопитство, а от чист порив да вникне в нейния свят, да не е останал поразен и влюбен в тази самородна, невероятна поезия.

Недялко Йорданов
Из "Бургаска и българска"Невъзвратимото е невъзможно, излишно е да докосваме неизлечима рана, но Неумъртвимото е също Неумъртвимо! Не случайно предвиждащата чувствителност на Петя е бързала да излива и извайва образи и настроения, които ще надживеят няколко фаланги поети. Гласът на Петя вече звучи в българската поезия, нейните недоизречени мисли ще се подхванат от идващите млади поети! Петя я няма, поезията й е жива, колкото пъти се връща ме към всяко нейно стихотворение, толкова пъти повече се убеждаваме в това!

Радой Ралин


Петя Дубарова, това "едноминутно светло лято", наистина не може да се изгребе докрая. Просто защото изворът на таланта й избликна неочаквано бързо, сякаш от недрата на небитието и още по - прибързано се завърна там...

Румен Леонидов


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft