Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ПЕТЯ ДУБАРОВА - ЗА ТВОРЧЕСТВОТО Й


П Е Т Я  Д У Б А Р О В А

ЗА ТВОРЧЕСТВОТО Й


1 9 7 6

62. ФОТЕВ, Христо. Петя Дубарова. // Р о д н а  р е ч, 1976, № 8, с. 26.


1 9 7 8

63. КОНСТАНТИНОВ, Георги. Ново име: Стиховете на Петя Дубарова. // М л а д е ж, 1978, № 5, с. 52.


1 9 8 0

64. КОНСТАНТИНОВ, Георги. Петя Дубарова. // Р о д н а  р е ч, 1980, № 5, с. 37.

65. ФОТЕВ, Христо. Петя Дубарова. // М о р е (Бургас), 1980, б. н., с. 145 - 146.


1 9 8 1

66. ПАРАШКЕВОВ, Петър. Радостта и сълзата на преоткриването. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 11933, 11 февр. 1981.

67. ПАРАШКЕВОВ, Петър. Морето на Бургас у новото поетическо попълнение. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 11989, 29 февр. 1981.


1 9 8 2

68. БЕНЧЕВ, Минко. Слънчевото дете на поезията. // С е п т е м в р и, 1982, № 5, с. 206 - 218.

69. КОНСТАНТИНОВ, Георги. Стиховете на Петя Дубарова. //  П л а м ъ к, 1982, № 10, с. 96 - 100.

70. МАРКОВА, Илинда. В края на детството. // Н а р. к у л т у р а, № 28, 9 юли 1982, с.7.

71. КОЛАРОВ, Стефан. Момичето и морето: (Портрет на поетесата Петя Дубарова). // П у л с, № 31, 3 авг. 1982, с. 4.
Също и в: К о л а р о в, Стефан. Свобода и любов. - С., 1985, с. 224 - 235.


1 9 8 3

72. АЛЕКСАНДРОВ, Александър. Поетически откровения. // П у л с, № 47, 22 ноем. 1983, с. 3.

За Петя Дубарова и нейните "Непубликувани стихотворения" в сп.Септември, 1983, № 11.


1 9 8 4

73. АНДРЕЕВ, Веселин. Още мъничко за младото поколение. // Т р у д , № 15, 18 ян. 1984.

74. СОЦИАЛНАТА мисия на поезията: Обсъждане на първите стихосбирки на Петя Дубарова и Ванина Гавазова с ученици от 130 ЕСПУ в столицата. // П у л с, № 12, 20 март 1984, с. 6 - 7.


1 9 8 5

75. АНДРЕЕВ, Веселин. Соната за Петя Д у б а р о в а. – Пловдив: Хр. Г. Данов, 1985. - 215 с.
Откъс от книгата и в : А Б В, № 16, 23 апр. 1985, с. 7
Рец.: Константин Еленков. Веселин Андреев: (Бележки по белите полета). // А Б В, № 26, 2 юли 1985, с. 6.
Светлозар Игов. Мемоарна соната за Петя Дубарова. // Т р а к и я, 1986, № 3, с. 121 - 123.
Луко Захариев. Пет съвпадения, може би случайни. ("Поглед" представя най - търсената книга на август). // П о г л е д, № 37, 12 септ.1988.
Иван Методиев. Една чиста соната. // Л и т. ф р о н т, № 40, 3 окт. 1985, с. 2.
Михаил Неделчев. Соната на един млад, талантлив живот. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т(Бургас), № 13358, 15 ян. 1986.

76. ЯНЕВ, Михаил. Недопята песен за лятото. // П л а м ъ к, 1985, № 10, с. 184 - 187.

77. ЕЛЕНКОВ, Константин. Момичето с усмивка на Джоконда. //Л и т. ф р о н т , № 18, 2 май 1985, с. 2

78. ЦОНЕВ, Станислав. Петя Дубарова - детето - поетеса. // Ш у м е н с к а  з а р я, № 130, 9 юли 1985


1 9 8 7

79. БОРИСОВА, Виолета. Творческият процес - поводи и резултат. // Р о д н а  р е ч, 1987, № 10, с. 60 - 62.
Част от статията е посветена на поетесата от Бургас Петя Дубарова.


1 9 8 8

80. СПАСОВ, Иван. Пламък от девствена клада. // Ю г, 1988, № 2, с.115 - 122.
Също и в: С п а с о в ,Иван. Душата отговори чака: Български поетеси. - С., 1989, с. 233 - 250.

81. БЕНЧЕВ, Минко. "Като билки в магийни котлета". // А Б В, № 32, 9 авг. 1988.

82. НЕДЕЛЧЕВ, Михаил. Социалното битие на творчеството й. //А Б В, № 32, 9 авг. 1988.


1 9 8 9

83. ПОПОВ, Константин Г. Две лайтмотивни думи в поезията на Петя Дубарова. // Е з. и л и т., 1989, № 6, с.134 - 136.
"Синьо" и "Морето".


1 9 9 0

84. ИВАНЧЕВА, Ирен. Поетическата магьосница на десетилетието и нейните вини. // Р о д н а  р е ч, 1990, № 2, с. 33 - 35.


1 9 9 1

85. БЕНБАСАТ, Алберт. "И аз стихотворение ще стана...": Пристрастно за Петя Дубарова. // Б е н б а с а т, Алберт. Критически срещи в минало и сегашно време. - С., 1991, с. 187-204.


1 9 9 2

86. ЯНЕВ,Стоян. След филма за Петя. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 67, 7 апр. 1992.
Мисли за личността и творческия процес у младата поетеса.


1 9 9 4

87. ПОЕЗИЯ – и светла и истинна. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, № 23, 3 февр. 1994.
За новото издание на стиховете на Петя Дуборова в книгата “И светла, и истинна”.

88. ХРИСТОВА, Мими. Поезията на Петя се чете и в САЩ. // С в о б о д е н  б р я г, № 14, 13 – 19 май 1994, с. 12


1 9 9 5

89. АХМЕДОВА, Сабиха. Аз нещо светло ще създам: (Предсмъртният поетически изблик на Петя Дубарова). // Б ъ л г. п и с а т е л, № 38, 19 - 25 септ. 1995, с. 11.

90. ИВАНЧЕВА, Ирен. Поетическата магьосница на седмото десетилетие и нейните “вини” (Петя Дубарова). // И в а н ч е в а, Ирен. Брегове на чувството. Гласове на жени в българската поезия. - С., 1995, с. 117 – 125.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft