Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ, В СБОРНИЦИ

П Е Т Я  Д У Б А Р О В А

П У Б Л И К А Ц И И  В  Б Ъ Л Г А Р С К И Я

П Е Р И О Д И Ч Е Н  П Е Ч А Т , В  С Б О Р Н И Ц И


1 9 7 5

10. ДО утрото:[Стихотворение].// Р о д н а  р е ч, 1975, № 8, с.29.
Също и в: С т р а н д ж а н с к и  з о в (Созопол), № 8, 31 март 1988.

11.НАСТРОЕНИЕ:Стихотворение.// С р е д н о ш к о л с к о  з н а м е, № 39, 15 юли 1975.
Също и в: Р о д н а р е ч, 1979, № 4, с.28.

12. АМФОРА:[Стихотвороение].// С р е д н о ш к о л с к о  з н а м е, № 2, 7 окт. 1975.


1 9 7 6

13. СБОГОМ, лято:[Стихотворение]. // Р о д н а  р е ч, 1976, № 2, с. 26.
Също и в: М о р е (Бургас), 1980, б. н., с.151.

14. КАПКИТЕ са тежки...: [Стихотворение]. // Р о д н а  р е ч, 1976, № 4, с. 30.

15. АЗ и морето. - Ден. - Лунапарк. - Недосегната:[Стихотворения]. // Р о д н а  р е ч, 1976, № 8, с. 26 - 27.

16. БРЕЗИТЕ:[Стихотворение]. // Р о д н а  р е ч, 1976, № 9 - 10, с.48.


1 9 7 7

17. ДОБРОТА. - Зимна ваканция: [Стихотворения]. // Р о д н а  р е ч, 1977, № 8, с.25.
Също и в: Е с т р а д а, 1985, № 5, с.7.; А к ц е н т и, № 61, 4 дек. 1992, с.5.

18. ЧАСОВНИК. - Понеделник: [Стихотворения]. // Р о д н а  р е ч, 1977, № 9, с. 26 - 27.

19. НОЕМВРИЙСКИ дни: [Стихотворение]. // С р е д н о ш к о л с к о  з н а м е, № 11, 6 дек. 1977.


1 9 7 8

20. НА петнайсетгодишните: [Стихотворение]. // М л а д е ж, 1978, № 5, с. 52.
Също и в: М о р е, 1980, б. №, с.147; Е с т р а д а, 1985, № 5, 5 - 12; Н о щ е м, 1993, № 3 - 4, с. 34.


1 9 7 9

21. ПЕТЯ на моята Петя: [Разказ]. // Р о д н а  р е ч, 1979, № 9, с. 13- 15.


1 9 8 0

22. МОРЕТО. - На петнайсетгодишните. - Невинна като детско своеволие. - Тъмни улици мрачно снагите си вият. - Момчета. - Сбогом, лято! - Там някъде в облаци, в луди лози.- Посвещение: [Стихотворения]. // М о р е (Бургас), 1980, б.н., с.146 - 153.

23. ПРОЛЕТ: [Стихотворение]. // Р о д н а  р е ч, 1980, № 1, с. 30.

24. МОРЕТО. - Водно конче: [Стихотворения]. (Поетичен Бургас). // О т е ч. з о в ( Враца), № 93, 28 ноем. 1980.


1 9 8 2

25. ПРЕЗ стъкло от лято. - В сърцевината. - Ноемврийски дни. - Пътуване. - На Хр. Фотев: [Стихотворения]. // С е п т е м в р и, 1982, № 1, с. 135 - 137.

26. СТИХОВЕ и миниатюри. // П л а м ъ к, 1982, № 10, с. 93 - 96.
Съдържа: Нощ.- Рай: [Стихотворения]. - Палтото. - Умората. [Миниатюри]

27. ЖЕЛАНИЕ. - Зимна вечер. - Нестинарка: [Стихотворения]. // П у л с, № 51, 21 дек. 1982, с.6.

28. ПЪТУВАНЕ: [Стихотворение]. // П о е з и я '82. (Алманах). - С., 1982, с.430.
Също и в: С е п т е м в р и, 1982, № 1, с.136.

29. СЪН. - Влак: [Стихотворения]. // А н т о л о г и я на българската поезия: Т. 3. - С., 1982, с. 604 - 605.


1 9 8 3

30. ПОД мене като грохнал мършав кон. - Моят ад. - Раздаване. - Убийство. - Благородство: [Стихотворения]. //С е п т е м в р и, 1983, № 11, с. 127 - 132.

31. ГРИМ и шепа фиби: Разказ. // П у л с, № 19, 10 май 1983, с.10.
Също и в: Р о м а н т и к а. Лит. сб. за млади творци. С., 1984.

32. ТАЙНА: [Разказ]. // Л и т. ф р о н т, № 28, 14 юли 1983, с.5
Също и в: Е с т р а д а, 1986, № 1, с. 26 - 29; Р о м а н т и к а: Лит. сб. за млади творци. - С.,1984.

33. ПОЕЗИЯ: [Стихотворение]. // П о е з и я '83: [Алманах.]. - С., 1983, с. 11 - 12.
1 9 8 4

34. СТРЪК трева и цвете. - Къде е щастието? - На бригадата: [Разкази]. // П л а м ъ к, 1984, № 1, с. 101 - 105.

35. ИСТОРИЯ на едно изпитание. - Желание. – Звънецът: (Импресии). // Р о д н а  р е ч, 1984, № 2, с. 59 - 60.

36. СЛЪНЧОГЛЕДИ: (Разказ). // Л и т. ф р о н т, № 24, 14 юни 1984.

37. ДЕН. - Радост: [Стихотворения]. // Б е т о н и нежност. - С., 1984, с. 249 - 250.


1 9 8 5

38. СБОГОМ, лято. - Зимна ваканция. - Доброта. - Часовник. - Мисли в час. - Изгонени от час. - Събота. - Понеделник. – Изповед. - Звънецът. - На петнайсетгодишните. - Екскурзия: [Стихотворения]. // Е с т р а д а, 1985, № 5, с. 5 - 12.

39. МАМО! - Радостта на мама: Стихотворения. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 13096, 9 март 1985.

40. ЖЕЛАНИЕ. - Зимна вечер. - Нестинарка. - Нощ. -Рай. – С дъжда: [Стихотворения]. - Тайна. - Грим и шепа фиби: (Разкази). // Р о м а н т и к а: Лит. сб. за млади творци. - С., 1984.


1 9 8 6

41. ЩАСТИЕ: [Стихотворение]. - Умората. - Моят огън: [Разкази]. // Е с т р а д а, 1986, № 1, с. 20 - 22.

42. ОБИЧ. - Изповед. - На моята китара. - Влак :(Стихотворения). // С р е д н о ш к о л с к о  з н а м е, № 18, 27 май 1986.

43. ЗВЪНЕЦЪТ. - Желание: [Стихотворения]. - История на едно изпитване. - Ваканция. – Палтото: [Разкази, импресии]. // М о р е (Бургас), 1986, № 1, с. 17 - 20.


1 9 8 7

44. ПЧЕЛА: [Стихотворение]. // Р о д о л ю б и е, 1987, № 3, с.54
Също и в: Е с т р а д а, 1991, № 5 - 6, с.18

45. ЗИМЕН ден:[Стихотворение].- Пословици. // Р о д о л ю б и е, 1987, № 12, с.55.

46. МОРЕТО. - Мои часове: (Стихотоворения). // С р е д н о ш к о л с к о  з н а м е, № 6, 17 февр.1987.

47. ДА съм слънчево момиче.- Нестинарка.- Сън: (Стихотворения). // А н т о л о г и я "Южна пролет". - Пловдив, 1987, с. 129 - 133.
Има и кратки биографични данни.


1 9 8 8

48. ИМА нещо велико в страданието. // А Б В, № 32, 9 авг. 1988.

Редове от последните записки в дневника на Петя Дубарова.


1 9 8 9

49. ИЗ дневниците на Петя Дубарова. // М о р е (Бургас), 1989, № 1, с. 5 - 19, 46 - 65.

50. [СТИХОТВОРЕНИЯ]. // М о р е (Бургас), 1989, № 1, с. 35 - 45.
Съдържа: Със глезени крехки и вени прозрачни...- Нозете ми се сплитат изранени. - Заключваха ме - счупвах всяка брава...- Треперя ли?...- В сърцето ми като мрачен манастир. - Настръхнала от студ, недоверчива...- Изповед.- Дъжд и слънце. - Поет.- Альоша.-Настроение.- Житие и страдание 8 "г". – Любовно послание на...- Гърбът на плажа уморено.- Психиатрично настроение.- На Иван Вазов

51. УБИЙСТВО. - Лъжата:(Стихотворения). // Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 49, 6 дек. 1989.

52. ПОСВЕЩЕНИЕ: [Стихотворение]. // С т р а н д ж а (Малко Търново), № 45, 12 дек. 1989.
Също и в: М о р е (Бургас), 1980, б. н, с. 153.


1 9 9 1

53. УЧЕНИЧЕСКА тетрадка: [Стихотворения]. // Е с т р а д а, 1991, № 5 - 6, с. 17 - 22.
Съдържа: Снежинки. - Бяло зайче. - Пчела. - Пиленце. - Цветето. - Вечер. - Буря. - Вятър. - Облаче. - Залез. - Луната. - Морето. - Последен танц. - Лястовица.


1 9 9 2

54. ДОБРОТА: (Стихотворение). // А к ц е н т и, № 61, 4 дек.1992, с. 5
Също и в: Р о д н а р е ч, 1977, № 8, с.25; Е с т р а д а, 1985, № 5, с. 7.


1 9 9 3

55. НА петнайсетгодишните. - Нозете ми се сплитат изранени: [Стихотворения]. // Н о щ е м, 1993, № 3 - 4, с. 34.


1 9 9 5

56. ДОБРОТА: [Стихотворение]. // Л и т е р а т. ф о р у м, № 17, 26 апр. – 2 май 1995.


1 9 9 9

57. ДЕТСТВО: Стихотворение. // С л а в е й ч е, 1999, № 6, с. 2.

58. НА един поет: [Стихотворение].( 1 октомври – Ден на поезията) // Б у р г а с д н е с, № 1923, 1 окт. 1999, с. 10.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft