Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ПЕТЯ ДУБАРОВА - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗДАНИЯ

П Е Т Я  Д У Б А Р О В А

С А М О С Т О Я Т Е Л Н И  И З Д А Н И Я1 9 8 0

1. АЗ и морето: Стихотворения. / Състав. Георги Константинов. – Варна: Г. Бакалов, 1980. – 72 с. - 2 изд. 1981 г.
Рец.: Нова поетина книга. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 1185, 5 дек. 1980.
Илиана Лилкина. Песента на една малка орисница. // Р о д н а  р е ч, 1981, № 5, 45 - 46.
Божидар Кунчев. "Пак някой да трепне...". // С т у д. т р и б у н а, № 31, 26 апр.1981.
Румен Леонидов. Това едноминутно светло лято. // П у л с, № 34, 25 авг.1981, с. 4.


1 9 8 4

2. ПОЕЗИЯ: Стихотворения и разкази от разлини години. / Състав. Недялко Йорданов, Георги Константинов; Предг. Георги Константинов. – Варна: Г. Бакалов, 1984. – 199 с.: с ил.
Рец.: Михаил Янев. Недопята песен за лятото. // П л а м ъ к, 1985, № 10, с. 184 - 186.
Тодор Абазов. Привързаност към проверените стойности. // П о г л е д, № 2, 14 ян. 1985, с. 5.
Панко Анчев. Поезия на младостта и мъдростта. // П у л с, № 6, 5 февр. 1985, с. 4.


1 9 8 7

3. ЛЯСТОВИЦА: Стихове и разкази. / Състав. Георги Константинов; Худож. Грозко Ангелов; [Предг. Веселин Андреев]. – София: Отечество, 1987. - 112 с. с ил.
Рец.: Стефан Кулев. Детство, което лети. // Д е ц а, и з к у с т в о, к н., 1987, № 6, с. 61 - 62.
Петко Иванов.Ще дойда по лунната пътека. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), № 94, 22 апр. 1987.
Мария Далакчиева. Бяла лястовица. // П у л с, № 43, 27 окт. 1987.
Росен Йорданов. Детство и съвременност. // Д е ц а, и з к у с т в о, к н., 1988, № 2, с. 10 - 13.


4. НАЙ - СИНЬОТО вълшебство: [Сборник]. /Състав. и ред. Веселин Андреев; Предг. Минко Бенчев. – София: Бълг. писател, 1988. - 543 с.
Рец.: Веселин Андреев. С надежда за прошка. // А Б В, № 32, 9 авг. 1988.

5. УЧЕНИЧЕСКА тетрадка: Стихотворения за нач. училищна възраст. – София: Бълг. художник, 1990. - 16 с.
Рец.: Людмила Никова. В детството всред вселената. // И к а р, 1991, № 2, с. 50 - 51.


1 9 9 1

6. ИЗ писмата, дневника и творчеството й: [Сборник]./ Състав. Веселин Андреев; Предг. Георги Константинов. – София: Спектър, 1991. - 60 с. с ил., 1 л. портр.
Рец.: Ирен Иванчева. Носталгия по нещо истинско. // А Б В, № 24, 13 авг.1991, с.3.


1 9 9 3

7. И светла и истинна: Избрани стихотворения и есета / Състав. Мария Дубарова. - Бургас: Нефтохимик, 1993. - 189с., 8 л. портр., ил., факс.
Рец.: Поезия - и светла, и истинна. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т ( Бургас), № 23, 3 февр. 1994.


1 9 9 5

8. НА слънцето сестра: Стихове и разкази / Състав. Мария Дубарова . – Бургас: Нефтохимик, 1995. – 144с. : с ил. портр.
Рец.: Дона Митева. Девета книга на Петя Дубарова . // Б у р г а с  д н е с  и у т р е, № 917, 26 март 1996.
“НА слънцето сестра” от Петя Дубарова – сериозна поезия за деца. // Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 14, 4 апр. 1996, с. 5.
Нова книга на Петя Дубарова. // К о н т и н е н т, № 77, 30 март 1996.


1 9 9 7

9. Петя [ДУБАРОВА] - Пристан зелен: Юбилеен сборник от лирика, проза, лит. изследвания и рисунки, посветени на Петя Дубарова / Състав. Добрина Топалова, Венда Райкова. – Бургас: Дружество на филолозите - българисти, 1997. – 80с. : с ил.
Рец.: Георги Райков. Зеленият пристан. // М о р е (Бургас), 1997, № 7 – 8, с. 38 – 39.
Юбилеен сборник тачи Петя Дубарова. // С в о б о д е н  б р я г (Бургас), № 17, 9 – 15 май 1997, с. 12.
“Петя - пристан зелен”. Юбилеен сборник за Петя Дубарова подготви дружеството на бургаските филолози - българисти. // М о р с к и  в е с т н и к (Варна), № 9, 13 – 27 май 1997, с. 15.
Наталина Иванова. Вечната връстница. // Л и т е р а т у р е н  ф о р у м , № 23, 18 – 24 юни 1997, (Книжен свят, с. 5).
Георги Димов. Вдъхновението – пристан зелен. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, № 103, 3 юни 1997, с. 4.
Юбилеен сборник за П. Дубарова подготвиха филолозите - българисти. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, № 78, 23 апр. 1997.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft