Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ХРИСТО ФОТЕВ - ИНТЕРВЮТА

Х Р И С Т О   Ф О Т Е В

И Н Т Е Р В Ю Т А

144. ДА надникнеш в собствения извор. За своя град и културния живот в него, за творчеството и за себе си разказват поетът Христо Ф о т е в и художникът Георги Б а е в: [Интервю] // О т е ч. ф р о н т, № 10900, 15 авг. 1980.
[Подпис]: Ива Йолова

145. НЕЖНАТА граница: Разговор с поета Христо Ф о т е в // А н т е н и, № 8, 24 февр.1982, с. 6.
За културния живот в Бургас, за стихосбирката на поета "Литургия за делфините".

146."МОРЕТО само живите обича...": [Интервю] // Д р у ж б а, 1984, № 2, с. 52 - 56.
[Подпис]: Елеонора Владимирова и Петър Борсуков. Поетът Хр. Фотев за себе си, за творчеството си.

147. ПОЕЗИЯТА е над думите: Събеседници по спешност: [Интервю] // Л и т. ф р о н т (Бургас),
№ 1, 5 ян. 1984, с. 2.
Подпис: Иван Балабанов

148. МОРЕТО - празник на природата: [Интервю] // О т е ч. ф р о н т, № 11795, 23 ян. 1984.
Подпис: Стефан Христов

149. ПОЕЗИЯТА, морето - тази светла съдба: [Интервю] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13022, 9 дек.1984.
Интервю по повод 50 – годишния юбилей на поета.

150. ИЗЛЪЧВАНЕТО, наречено поезия. (Интервю във вторник) // С р е д н о ш к о л с к о з н а м е, 9, 11 март 1986.
Подпис: Йовка Грозева

151. ДА не минаваме през душите...: [Интервю] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13411, 18 март 1986.

152. ЖИВОТЪТ - по наш ръст, по наш образ и подобие :[Интервю] // Б а л к а н с к о з н а м е (Габрово), № 77 (4571), 27 юни 1986.
Подпис : Велизар Велчев. За творческите и житейските търсения на поета, за естетическите му възгледи. Беседата е проведена в Клуба на дейците на културата в гр. Габрово.

153."ЗАД привидно хаотичния мой живот": [Интервю] (Творческа лаборатория) // П у л с, № 26, 30 юни 1987.
Подпис : Румяна Карапеева.

154. МИЛОСЪРДИЕ към другите: [Интервю] // А Б В, № 35, 1 септ. 1987.

155. "МЕЧТАЯ да пиша проза" : [Интервю] // А н т е н и - С о ф и я, № 18,23 май 1989.
Подпис: Н. Цанцарски

156. "ОСКЪРБИТЕЛНО е да си само талантлив": [Интервю] // В е ч. н о в и н и, № 4, 5 - 6 ян. 1990, с. 5.
Разговора води: Н. Цанцарски

157. "... от тунела в ...нощта": (Диалог) // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 84, 23 май 1991.
Подпис: Пеньо Костадинов

158. "И защо вече като вървя не мога да летя" : [Интервю] // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 242, 10 дек. 1992.
Подпис: Атанас Радойнов.

159. НЯМА леко и тежко време за поезия: [Интервю] // З е м я, № 13, 20 ян. 1993.
Подпис: Атанас Радойнов. По повод награждаването на Хр. Фотев с наградата за поезия "П. К. Яворов".

160. НЕ съществува разлика между една църква и един поетичен салон: [Интервю] // Т р у д, № 23, 29 ян. 1993.
Подпис: Недялко Йорданов.

161. ЧОВЕК може да се чувства...: [Интервю] // 2 4 ч а с а, № 81, 27 март 1993.
Подпис: Иван Матанов.
Също и в: М а т а н о в, Иван. Насаме: Интервюта. – С., 1996, с. 9 – 12.

162. ДА живееш значи да участваш: [Интервю] // В е к 21, № 25, 23 – 29 апр.1993, с. 10.
Подпис: Мая Атанасова

163. ПОЕТ означава строител на градове: [Интервю] // С в о б о д е н г р а д (Бургас), № 23, 11 - 17 юни 1993, с. 12.
Подпис: Радка Балева.

164. МЕЖДУ едно кафе... и едно изпращане: [Интервю] // Н и е ж е н и т е, № 29, 21 юли 1993, с. 7.
Подпис: Вивианна Асса

165. ЕДИНСТВЕНАТА ми задача на тоя свят е да бъда жив: Интервю // Д е т а й л и, № 2, 12 ноем. 1993, с. 19.

166. "НЕ се обръщам с гняв назад":[Интервю] // Б у р г а с д н е с и у т р е, № 223, 6 дек.1993, с. 1, 5.
Подпис: Дона Митева и Митко Димитров.

167. СЛЕПИ са децата на боговете, но зрящи са очите им: [Интервю] (Пътуване към вътрешната светлина) // З а р и, 1994, № 6, с. 18 – 19.
Подпис: Димитрина Михайлова
На с. 19 е публикувана част от поемата на Хр. Фотев “Морето”.

168. "ЗАВЪРШЕНИ са всичките ми жестове...": [Интервю] // Л и т. в е с т н и к, № 51 - 52, 27 дек. 1993 - 9 ян. 1994.
[Подпис]: Малина Тонева

169. "МОЕТО море има памет, но мълчи...": Интервю // Д у м а, № 70, 26 март 1994.170. ПРЕКРАСНО е да си самият себе сиј // Л и т. ф о р у м, № 12, 23 – 29 март 1994, с. 3.
Подпис: Малина Томова

171. "НЕЩАТА отвъд признанието...": [Интервю] // В е к 21, № 13, 6 - 12 апр. 1994, с. 10.
Подпис: Мая Атанасова.

172. ЖИВЕЯ над наградите, тъгувам за морето и пиша книгата на своя живот: [Интервю] // Б у р г а с д н е с и у т р е, № 324, 15 апр. 1994, с. 1, 8.
Подпис: Румяна Емануилиду
Също и в: К о н т и н е н т, № 158, 15 юли 1994.

173. РАЗБРАХ, че жабата си е жаба и не се превръща в принцеса с целувки: [Интервю] // Т р у д, № 208, 12 септ. 1994.
[Подпис]: Мария Кехайова

174. АНТОЛОГИЯ от автографи: Разговор с Христо Фотев // Л и т. в е с т н и к, № 5, 10 - 16 окт. 1994, с. 4 - 5.
Подпис: Дьорд Сонди.
Записа : Малина Томова. Интервюто е направено за унгарското радио в края на 80 - те години.

175. ХРИСТО играел на султан, имал дарба и за художник: [Интервю] // С в о б о д е н б р я г (Бургас), № 39, 4 – 10 ноем. 1994, с. 9.
Подпис: Ирина Монева. За детството на поета разказва сестра му Дора.

176. … ДОКАТО наблюдавам нашия литературен живот, истински удостоените с вина я премълчават: [Интервю] // В а с и л е в, Николай. Психология на литературното убийство. – С., 1995, с. 130 – 135.
Интервю от март 1994.

177. Христо ФОТЕВ (25.ІІІ.1934) // С а р а н д е в, Иван. Изповеди 100 Х 31. Сто и един български отговарят на тридесет и един въпроса. – Пловдив, 1995, с. 244 – 245.

178. ПРАВЯ усилия да приличам на себе си: [Интервю] // Б ъ л г. п и с а т е л, № 16, 17 – 24 апр. 1995, с. 7.
Подпис: Иван Тенев

179.ЧОВЕК може да се чувства провинциалист и в най – световния град // М а т а н о в, Иван. Насаме: Интервюта. – С., 1996, с. 9 – 12.

180. АЗ съм сключил договор с Бога: [Интервю] // М о д а, 1996, № 2, с. 27
Подпис: Румен Леонидов

181. Христо ФОТЕВ чака пролетта, за да се върне при морето // У т р о (София), № 6, 9 ян. 1996, с. 7.
Подпис: Ваня Тонева

182. МОРЕТО не може да се притежава: [Интервю] // Б ъ л г а р с к а а р м и я, № 13890, 11 ян. 1996, с. 12.
Подпис: Ваня Тонева

183. СВОБОДАТА никога не е безкрайна: [Интервю] // Д е м о к р а ц и я, № 74, 27 март 1996.
Подпис: Любен Лачански

184. МЛАДИТЕ поети не идват при мен, за тях аз съм мъртъв: [Интервю]. (Култура) // Д е м о к р а ц и я, № 288, 5 дек. 1996.
Подпис: Елена Цанкова

185. МИТЪТ е опасно нещо. – Мечтая да пиша проза. – Стихът има своя съдба. - Оскърбително е да си талантлив // Ц и н ц а р с к и, Николай. Седем цвята от дъгата: Изповеди. – С., 1997, с. 41 – 47.

186. СЛОВЕСЕН пейзаж с Христо Ф о т е в: “Поезията е необходима като Библията. – Бургас е един нов град, който виждам за първи път. Дори когато минавам по моите детски улици…” // М о р с к и в е с т н и к (Варна), № 21, 4 – 18 ноем. 1997, с. 15.
Подпис: Р. Емануилиду

187. НОСЯ товара съвършенство на живелите преди нас: [Интервю] // Ч е р н о м о р с к и ф а р, № 251, 29 дек. 1997, с. 8.
Подпис: Димитър Богов

188. ГОЦЕВ, Кирил. Разговори с Христо Фотев. Опит за литературна анкета. – София: Агенция “Меридиани”, 1998. - 144 с.: с 8 л. Фотоси
Откъс от кн. и в: Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 157, 4 авг. 1998, с. 3.
Отзив: Александър Инджов. Най – бургаският поет – пред себе си и своята поезия. // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 157, 4 авг. 1998, с. 3.

189. НЕ помня първото си стихотворение …, но помня себе си! : [Интервю] // Р о д н а р е ч, 1998, № 9, с. 2 – 3.
Подпис: Иван Серафимов

190. ЗАБРАВИЛ съм само враговете си: [Интервю] // К о н т и н е н т, № 49, 4 март 1998, с. 8.
Подпис: Румяна Емануилиду

191. КАРАЙОТОВ, Иван. Христо, Христо, Христо Фотев… // М о р е (Бургас), 1999, № 11 – 12, с. 17 – 19.

192. ПОЕЗИЯТА е необходима като Библията: [Интервю] // № 57, 24 март 1999, с. 1, 3.
Подпис: Румяна Емануилиду

193. “АЗ съм бежанец по призвание”: [Интервю] // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 88, 10 май 1999, с. 1.
Подпис: Румяна Емануилиду. Интервюто е взето ден преди организираната от ДТ “А. Будевска” вечер на поета по повод 65 -та му годишнина.

194. ЧАКРИНОВ, Борислав. Стиховете на Фотев са част от митологията на Бургас. // Б у р г а с д н е с и у т р е, № 1725, 10 май 1999, с. 3.
Подпис: Красимира Германова, Кр. Димитрова. Мнението на директора на Бургаския театър за поета и
творчеството му.

195. ИСКАМ да интервюирам морето: [Интервю] // С т а н д а р т, № 2534, 24 ноем. 1999, с. 17.
Подпис: Йорданка Христозова


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft