Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
Христо Фотев - ТВОРБИ НА ЧУЖД ЕЗИК

Х Р И С Т О   Ф О Т Е В

Т В О Р Б И   Н А   Ч У Ж Д   Е З И К


132. МАЛЕНЬКАЯ баллада // Л а д а, 1961, № 4, с. 16 - 17.

133. АД стом балканскiх: Вершьi сучасньiх балгарскiх паэтау/ Пераклау з балгар.мовьi Нiл Гiлевич.- Минск: Беларусь, 1965. - 312 с. с ил.
Творби от Хр. Фотев и др. автори.

134. BOLGAR koltok antologiaja / Valogatta es szerkesztette Juhasz Peter is Nagy Laszlo. – Budapest: Kozmosz Kozyvek, 1966. - 399 p.
Прев. загл. Антология на българската поезия.
Творби от Хр. Фотев и др.автори.

135. WINNICE slonc: Wiersze mlodych poetow bulgarskich / Wybor i opracowanie Jerzego Lana; Tlum. z bulg. Ilustr. Krystyna Bieniek i in. – Warszawa: "Iskry", 1967. - 152 p.
Прев. загл. Слънчеви лозя : Стихове на млади български поети.
Творби от Хр. Фотев и др. автори.

136. ZIEMIA goraca: Antologia wspolczesnej poezji bulgarskie / Wybor i opracowanie Anna Kamienska, Anatol Stern; Tlum z buld. Oprac., graf. Jdnusc Stanny. – Warszawa: "Ludowa spoldz. Wydawn", 1968. - 467 p.
Прев. загл. Гореща земя: Антология на съвременната бълг. поезия.
Съдържа: Hristo Fotev(Christo Fotew). Pochwala slow [Възхвала на думите]. - Etiuda. [Етюди] /Anatol Stern. – Mojeje matce. - [На моята майка], с. 380 - 384. и др. автори.


137. ZAPOROK, Margaratas. Maibolgar koltok / Val Juhasz Deter. - (Debrecen): Europo konijvkiado,
1973. - 200 p.
Прев. загл. Съвременна българска поезия.
Творби от Хр. Фотев и др. автори.

138. POESIA bulgara / Sel. Nikola Indjov, Jose Martinez Matos j Pedro de Oraa; Prol. Nikola Indjov. - La Habana: Inst. Cubano del Libro, 1974. - 121 p.
Прев. загл. Българска поезия.
Творби от Хр. Фотев и др. автори.

139. MEZSGYEK: Val versford /Състав. и прев. Fodor Andras. – Budapest: Magveto, 1980. - 414 p.
Прев. загл. Межди.
Творби от Хр. Фотев и др. автори.

140. NEUE bulgarishe Lyrik / Hrsg. Traute Foresti. – Salzburg: Otto Muller, (1980). - 156 p.
Прев. загл. Нова българска лирика.
Творби от Хр. Фотев и др. автори.

141. АНТОЛОГИЯ на съвременната българска поезия: Т. 1 - 2. – Дамаск: Култура, [1981]. (Библ.
1300 г. България).
На араб. ез.
В Т. 2 има стихове от Хр. Фотев.

142. "FEHER szel tamad..." : Bolg. koltok antologiaja./ Val., szerk, a bev. Tanulm anyt irta Peter Juhasz, Az eletrajzi jegyz. Zsuzsa Zergi; Ford. Istvan Aghetal. – Budapest: Ufsmozs, 1983. - 592 p. (A vilagirod. gyogys zemei)
Прев. загл. Бял вятър излезе...: Антология на български поети.
Творби от Христо Фотев и др. автори.

143. O: Vilagifod. ant. / Val. es szerk. Sandor Borbely. – Budapest: Kossnth, 1985. - 389 p.
Прев. загл. Той.
Творби от Хр. Фотев и др. автори.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft