Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ, В СБОРНИЦИ

Х Р И С Т О   Ф О Т Е В

П У Б Л И К А Ц И   И   В   Б Ъ Л Г А Р С К И Я
П Е Р И О Д И Ч Е Н   П Е Ч А Т, В   С Б О Р Н И Ц И


1 9 4 8

16. ПРИВЕТ !: [Стихотворение] // Н а р. ф а р (Бургас), № 1231, 17 окт. 1948.

17. ДРУГАРЯТ от завода: [Стихотворение] // Н а р. ф а р (Бургас), № 1238, 26 окт. 1948.

18. МЛАДИ заводци: [Стихотворение] // Н а р. ф а р (Бургас), № 1266, 27 ноем. 1948


1 9 5 0

19. ЗАВОДЦИ: [Стихотворение] // Н а р. ф а р (Бургас), № 1635, 5 февр. 1950.

20. ПРОЛЕТ в завода: [Стихотворение] // Н а р. ф а р (Бургас), № 1684, 1 апр. 1950.


1 9 5 1

21. ПРОЛЕТНА сеитба: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 276, 22 март 1951.

22. МОЯТ град: [Стихотворение]: По случай 73 г. от Освобождението на гр. Бургас от братята руси // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 239, 7 февр.1951

23. ПЕСЕН: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 286, 3 апр. 1951.


1 9 5 9

24. КЛЮ, клю, клю Канаре: [Стихотворение].(Черноморски рак) // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 2777, 19 апр. 1959.


1 9 6 0

25. СТИХОТВОРЕНИЯ из книгата "Баладично пътуване" // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 3272, 23 ноем. 1960.
Съдържа: Бюстове. - Елегия. - Възпоменание. - Прилича ти старинната прическа.

26. ИЗ "Късно писмо": [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 3302, 28 дек. 1960.


1 9 6 2

27. ПОЩАЛЬОНЪТ на щастието: Откъс от поема // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 4777, 8 авг. 1962.


1 9 6 3

28. НЕДОВЪРШЕНА поема за Ромео и Жулиета // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 5960, 13 март 1963.

29. БУРГАСКА хроника: Стихотворение // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 5046, 23 юни 1963.

30. ЕПИГРАМА на един бакалин: Стихотворение // Ч е р н о м о p с к и ф р о н т (Бургас), № 5135, 6 окт. 1963.

31. ВСТЪПЛЕНИЕ: Стихотворение // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 5155, 30 окт.1963.


1 9 6 4

32. ПЕСНИЧКИ: Стихотворения // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 5336, 31 май 1964.


1 9 6 5

33. ПОЗВОЛИ ми да мисля за тебе: Стихотворение ( Ден на поезията) // Л и т. ф р о н т, № 40, 30 септ. 1965.


1 9 6 6

34. СТИХОТВОРЕНИЯ // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 5988, 13 юли 1966.
Съдържа: И там - на осемхилядния метър. - Към поезията.


1 9 6 7

35. ДУШАТА ми почувства, че завинаги ще я загуби...: Стихотворение // Л и т. ф р о н т, № 21, 18 май 1967.

36. ЛЕТНИ мечтания: Стихотворение // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 6280, 25 юни 1967.

37. ЕЛЕГИЯ II : Стихотворение // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 6312, 2 авг.1967.

38. И никакво спасение във думите!...: Стихотворение // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 6347, 13 септ. 1967.
Също и в: Л и т. ф р о н т, № 40, 28 септ. 1967.

39. КЪМ поезията. - Из "Опит за роман": Стихотворения // П р о с т о р и (Варна), 1967, № 1, 3 - 7.

1 9 6 8

40. [ТРЕТИ] 3 март 1878 година : Стихотворение // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 6472, 8 февр. 1968.

41. ТОЯ влак за Бургас. - Из "Бар 65". - Там далеч, далеч в Бургас. - Без сънища, без биография: Стихотворения // П р о с т о р и (Варна), 1968, № 1, с. 26 - 27.

42. ИЗ "Лято - 68": [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас),№ 6669, 1 окт. 1968.


1 9 7 0

43. НА Бургаската гара: Стихотворение // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 7275, 20 септ. 1970.


1 9 7 1

44. ВЯТЪРЪТ си играе: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 7369, 10 ян. 1971.

45. РЕПЛИКА към зимата: [Стихотворение] // Ч е р н o м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 7393, 7 февр. 1971.

46. БЕЗ повод: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 7646, 5 дек. 1971.
Съавт. Николай Л а й к о в


1 9 7 2

47. ИЗ "Монолог - 33": [Поема] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 7732, 6 март 1972.

48. ПЪРВО предупреждение: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 7792, 27 май 1972.

49. ПОСВЕЩЕНИЕ: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 7882, 9 септ. 1972.

50. ИЗ "Обещание за поезия": [Стихотворение]: Из новата книга.// Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 7949, 29 ноем. 1972.
1 9 7 3

51. СЕПТЕМВРИЙСКИ мотив. - Балада за четата на Тодор Грудов. – Улица "Иван Рашеев": [Стихотворения] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8044, 21 март 1973.

52. ОПТИМИСТИЧЕН реквием: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8185, 5 септ. 1973.

53. МОРЕПЛАВАТЕЛ: [Стихотворение за най-малките читатели] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8264, 8 дек.1973.


1 9 7 4

54. ВЪЗХВАЛА на труда: Есе // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8376, 30 апр.1974.

55. НА следобедния дъжд - 18.IV.1974 год. посвещавам: [Стихотворение] (Черноморски рак) // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8388, 19 май 1974.

56. СВОБОДАТА: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8467, 8 септ.1974.

57. ПРИЛИЧА ти старинната прическа: Стихотворение. // З в е з д а зорница: Лирична антология. - С., 1974, с. 285.
Също и в: Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 3272, 23 ноем.1960.


1 9 7 6

58. ИЗ "Книга за свободата": [Откъс от поема] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8854, 3 март 1976.
Др. откъси в: Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 12219, 18 март 1982; № 13022, 9 дек. 1984.

59. ПЕСЕН за урагана: [Стихотворение] (1.X.- Ден на поезията) // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9031, 30 септ. 1976.


1 9 7 7

60. ПРАЗНИК: [Стихотворение] // Н а р. к у л т у р а, № 29, 15 юли 1977.

61. ИЗ "Спомен за един жив". - Но да положа думите...- И тоя ден за мен...: [Стихотворения] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9296, 10 авг.1977.

62. ОПИТ за портрет на вълна: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9317, 3 септ. 1977.1 9 7 8

63. СОЗОПОЛСКИ мотив: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9610, 30 септ. 1978.

64. А вярвахме: [Стихотворение] // П о е з и я 1978: [Алманах]. - С., 1978, с. 133.


1 9 7 9

65. ВЪЗХВАЛА на кокичето. - На улицата. - Понякога по – много се обичахме. -Ти тръгваш: [Стихотворения] // П л а м ъ к, 1979, № 12, с. 45 - 47.

66. ПРИСТАНИЩЕ: [Стихотворение] // О т е ч е с т в о, 1979, № 19, с. 36.
Също и в: Б е т о н и нежност. - С., 1984, с. 190 - 191; Д р у ж б а, 1984, № 2, с. 55 – 56;
А п р и л с к и огньове 1956 - 1986. - С., 1986, с. 141 - 142.

67. ПОЕМА за морските дървета // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9751, 18 апр. 1979.
Също и в: Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 12018, 10 юни 1981 със загл. М о р с к ит е дървета.

68. ПОЕМА за морето // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9799, 9 юни 1979.

69. КОМПОЗИЦИЯ от четири текста. (В чест на международната година на детето):
[Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9811, 11 юли 1979.

70. КАК прекрати безкрайното ми детство: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 9869, 29 септ. 1979.
Също и в: П л а м ъ к, 1980, № 8, с. 36.

71. РЕВОЛЮЦИЯ - октомври 1917: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т(Бургас), № 9896, 7 ноем. 1979.
Също и в: П о е з и я 1980: [Алманах]. - С., 1980, с. 275 - 276; М о р е (Бургас), 1980, б. н., с. 23 - 26.


1 9 8 0

72. МОРЕТО. - Белият кон : [Стихотворения] // С ъ в р е м е н н и к, 1980, № 1, с. 57 - 61.

73. ОКТОМВРИ 1917. - "Из Понтийски мотиви": [Поеми] // М о р е (Бургас), 1980, б. н. , с. 23 - 27.


1 9 8 1

74. ИЗ "Изпълкомът заседава": [Поема] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 12016, 6 юни 1981.
Др. откъс в: А н т о л о г и я на българската поезия: Т. 3. - С., 1982, с. 449 - 454; Л и т. ф р о н т, № 49, 5 дек. 1985, с. 1.

75. ПОНЯКОГА по-много се обичахме...: [Стихотворение] // П о е з и я 1981: [Антология]. - С., 1981, с. 301 - 302.
Също и в: П л а м ъ к, 1980, № 8, с. 34.

76. САРМАТСКО знаме: [Поема] // М о р е (Бургас), 1981, № 2, с. 7 - 9.


1 9 8 2

77. ИЗ "Книга за свободата": [Откъс от поема] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 12219, 18 март 1982.
Др. откъси в: Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас),№ 8854, 3 март 1976; № 196, 6 ноем. 1991. Съдържа XI - XV част вкл.

78. ПЪРВА патетична в чест на Бургаския нефтокомбинат: [Стихотворение] // Н е ф т о х и м и к (Бургас), № 20, 26 май 1982.

79. МОРЕТО само живите обича...- Ах, най - подир свободен, весел, лош...: [Стихотворения] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 12375, 23 окт. 1982.

80. НАИСТИНА ли си отива лятото...- На баща ми. - Из "Изпълкомът заседава": [Стихотворения] // А н т о л о г и я на българската поезия: Т. 3. - С., 1982, с. 449 - 454.

81. БЪЛГАРИЯ: [Стихотворение] // Х л я б и цвете: Антология. - С., 1982,с. 120 - 121.
Също и в: А Б В, № 35, 1 септ. 1987.


1 9 8 3

82. ВЪЛШЕБНИЯТ кондуктор: Поема // Море (Бургас), 1983, № 1, с. 313 - 327.

83. ЛЮЛЕЕШЕ ме...: Стихотворение.(Антология "Хоризонт") // С т р а н д ж а н с к и з о в (Созопол), № 11, 1 юли 1983

84. ПРОЛОГ: [Стихотворение]. (Да пламне огънят в старите огнища) // Г р у д о в с к а т р и б у н а, № 36, 16 септ.1983.
Стихотворение посветено на заселниците в Странджа.


1 9 8 4

85. СВОБОДА: [Поема] // П л а м ъ к, 1984, № 7, с. 3 - 5.

86. ПРАЗНИЧНО: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 12732, 1 ян.1984.
Също и в: С т р а н д ж а н с к и з о в (Созопол), № 23, 26 дек. 1985.

87. ИЗ "Книга за свободата": [Откъс от поема]. - Кълна ви се аз всичко бих повторил...: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13022, 9 дек.1984.

88. ЛИРИКА: [Поема и стихотворения] // М о р е (Бургас), 1984, № 1 - 2, с. 15 - 30.
Съдържа: Изпълкомът заседава: [Откъс]. - Морето само живите обича...- Ти би могъл да бъдеш весел. - Убива ме такава пустота. - Едно голямо и прекрасно"да"- морето. - Кълна ви се аз всичко бих повторил...- Монолог на Дон Кихот. – Морето!. - Предчувствие. - Вълната. - На баща ми. - Пристанище. - Етюд I. - Етюд II. – Тържествена литургия за делфините.


1 9 8 5

89. БАЛАДА за остров "Болшевик" // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13213, 27 юли 1985.
Също и в: Д р у ж б а, 1986, № 2, с. 36.

90. В самата сърцевина на времето...: Есе // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13273, 6 окт. 1985.

91. ЗЕЛЕНО и синьо, и черно. – Чайка: [Стихотворения] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13314, 24 ноем. 1985.
Стихотворенията са от архива на поета.

92. ИЗПЪЛКОМЪТ заседава: [Откъс от поема] // Л и т. ф р о н т, № 49, 5 дек. 1985, с. 1.
Др. откъси в: Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 12016, 6 юни 1981; А н т о л о г и я на българската поезия: Т. 3. - С., 1982, с. 452 - 454.


1 9 8 6

93. БЮСТОВЕ: [Стихотворение] // Н о в ж и в о т, 1986, № 8, с. 13.

94. ИЗ "Понтийски мотиви" (Алманах "Море" гостува на "Черноморие") // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13561, 2 авг. 1986.
Също и в: М о р е (Б ургас), 1980, б. н., с. 23 - 27; Б у р г а с д н е с, № 61, 11 - 17 авг. 1991, с. 9.

95. БАЛКОНЪТ: (Разказ) // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13561, 9 септ. 1986.

96. НИЙ хората: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13644, 18 дек. 1986.

97. ВНЕЗАПНО признание: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 13655, 31 дек. 1986.

98. БЪЛГАРИЯ. - На майка ми. - Позволи ми да мисля за тебе: [Стихотворения] // П т и ц и пеят: Антология. - С., 1986, с. 143 - 148.


1 9 8 7

99. КОЛКО си хубава! - Бях на върха на мойта младост. - Възхвала на думите. – В двора на Караджата: [Стихотворения] // Р о д о л ю б и е, 1987, № 2, с. 46 - 47.

100. НАИСТИНА ли си отива лятото: [Стихотворение] // З е м. з н а м е, № 226, 25 септ. 1987.
Също и в: А н т о л о г и я на българската поезия: Т. 3. - С., 1982, с. 449; С т р а н д ж а н с к и з о в (Созопол), № 18, 24 септ. 1987.


1 9 8 8

101. ПРЕДИЗВИКАН текст : [Есе]. - Пощальонът на щастието: [Поема] // С ъ в р е м е н н и к, 1988, № 2, с. 3 - 6.

102. КОЛКО си хубава!: [Стихотворение] // Д о к е р (Бургас), № 2 - 3, 7 март 1988.
Също и в: Р о д о л ю б и е, 1987, № 2, с. 46 - 47.

103. БАЛАДА за Ромео и Жулиета: [Откъс] // Д о н Кихот в българската поезия: Антология. – С., 1988, с. 132 - 135.
Др. откъси в: А Б В, № 38, 19 септ. 1989; У ч а с т и е, 1993, № 1, с. 4.


1 9 8 9

104. БАЛАДА за Ромео и Жулиета: [Откъс] // А Б В, № 38, 19 септ.1989.
Др. откъси в: А Б В, № 38, 19 септ.1989; У ч а с т и е, 1993, № 1, с.4; Д о н Кихот на българската поезия: Антология. - С., 1988, с. 132 - 135. Откъсът включва част 3.

105. НЕБЕТО се съблича...[Стихотворение] // П о е з и я и небе : Антология. – Варна, 1989, с. 142.


1 9 9 0

106. МОРЕТО: [Стихотворение] // С т р а н д ж а н с к и з о в (Созопол), № 20, 21 май 1990.

107. ПЕСЕН: [Стихотворение] (7 октомври - празник на поезията)// Ч е р н о м о р с к и ф а р

(Бургас), № 192, 5 окт.1990.


1 9 9 1

108. ВЪЗХВАЛА на жените: [Стихотворение] // Х о р и з о н т (Созопол), № 7, 6 март 1991.

109. ИЗ "Книга за свободата": [Откъс от поема] (Поетична сряда)// Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 196, 6 ноем.1991.
Др. откъси в: Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 8854, 3 март 1976; № 12219, 18 март 1982.


1 9 9 3

110. ИЗ "Балада за Ромео и Жулиета": [Откъс] // У ч а с т и е, 1993, № 1, с. 4.
Др. откъси в: Д о н Кихот в българската поезия: Антология. - С., 1988, с. 132 - 135; А Б В , № 38 , 19 септ. 1989.

111. ЛИТУРГИЯ за делфините. - Морето! - Тоя влак за Бургас...:[Стихотворения] // М о р е
(Бургас), 1993, № 1, 11, с. 13 - 14.

112. МОЛИТВА: [Стихотворение] // Ч е р н о м о р е - ю г (Бургас), № 8, 26 окт.1993, с. 6.


1 9 9 4

113. ИЗ "Нощ в Лисабон": [Стихотворения] // Л и т. ф о р у м, № 12, 23 - 29 март 1994, с. 3.
Съдържа: Поема. - Бях на самия връх на мойта младост.

114. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: [Стихотворение] // Б у р г а с д н е с, № 531, 25 март 1994, с. 4.

115. ИЗ "Елегия Равадиньоти" // В е к 21, № 13, 6 - 12 апр. 1994, с. 10.

116. АХ, най – подир свободен, весел, лош… - Възхвала на думите. – Колко си хубава! :
[Стихотворения] // А л и п и е в, Петър. Българска поезия: Антология. – Варна, 1994, с. 378 – 382.

117. ЕЛЕГИЯ Равадиньоти: [Поема]. – О р ф е й, 1994, № 1, с. 8 – 9.

118. БЯХ на самия връх на мойта младост: [Стихотворение] // У ч а с т и е, 1996, № 2, с. 4.

119. ПРИЛИЧА ти старинната прическа. – Убива ме такава пустота. – Бях на самия връх на мойта младост. – На Недялко Йорданов [Тоя влак за Бургас…]. – На М. К. [Колко си хубава] (Муза) // Б ъ л г. в о и н, 1996, ян.[773], с. 33.

120. ЛЮЛЕЕШЕ ме старото созополско пристанище… // М о р с к и в е с т н и к (Варна), № 15, 4 – 20 авг. 1996, с.9.

121. ВЪЗХВАЛА на думите: [Стихотворение]. (Поезия родена от морето и прибоя… Литературни Празници ‘ 97) // Б у р г а с д н е с, № 1427, 8 окт. 1997, с. 4.

122. ЛЯТНА песничка. – Бургаска хроника. – Без повод. – Летни мечтания: [Стихотворения] // М о с т, 1998, № 2, с. 34 – 35.

123. НА баща ми: [Стихотворение] // З а р и, 1999, № 4, с. 15.

124. НАЙ – ПОСЛЕ ний, сърце…: [Стихотворение] (1 октомври – Ден на поезията) // Б у р г а с д н е с, № 1923, 1 окт. 1999, с. 10.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft