Начало
Новини Електронни каталози Библиографии Контакти Услуги Каним Ви...
Търсене  
Библиотеката
 История
Биография на Пейо Яворов
 Дейности и задачи
 Електронни ресурси
 Структура
Директор
Заемна служба
Читалня "П. Дубарова"
Методичен отдел
Читалня за хуманитарни, точни и приложни науки
Междубиблиотечна заемна служба /МЗС/
Ресурсен център на Гьоте-институт България
Отдел "Нормативни документи"
Читалня за текуща периодика
Изкуство
Справочно-библиографски отдел и краезнание
Комплектуване и обработка
Обучителен център
Детски отдел
Автоматизация
Административен отдел
 Фондове и каталози
Фондове
Лични колекции
Каталози
 Библиографии
Георги Дюлгеров
проф. Иван Карайотов
Христо Фотев
Петя Дубарова
 Услуги
Правила
Такси
 Проекти и програми
Проект „Опознай Земята – пази я!”
Проект „Земята по-чиста, ние по-знаещи”
Проект "Глобални библиотеки"
ПРОЕКТ „РЕГИНА ПИ”
ABLE
Проекти на Министерство на културата
Мегапроект “Пушкинска библиотека”
Ресурсен център за съвременен танц
Проект „Парчета @рт”
 Каним Ви ...
 Нови постъпления и книги с автографи
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АБОНАМЕНТ
АВТОГРАФИ
 Библиотечна мрежа
В областта
Библиотеките в България
СБИР
 За Вас, библиотекари
 Дарители
За 2018 год.
За 2017 год.
За 2016 год.
За 2015 год.
За 2014 год.
За 2013 год.
За 2012 год.
За 2011 год.
За 2010 год.
За 2009 год.
За 2008 год.
За 2007 год.
За 2006 год.
До 2006 год.
Електронни ресурси
 Дигитална библиотека
 Каталози
    · на РБ"П.К.Яворов"
    · РЕГИНА
    · РЕГИНА-ПИ
    · РЕГИНА СТАТИИ
    · на други библиотеки
Бургаски край
 Област
 Община
 Бургас
Никулден - Ден на Бургас
Освобождението на Бургас - 6 февруари
24-ти пехотен черноморски на Н.В.Царица Елеонора полк
 Общини в Бургаска област
 Културни институти
Галерии
Музеи
Държавен архив
Театри, музика...
Издателства
Творчески съюзи
Книжарници
МКЦ
 Културни прояви
Общински
Национални
Международни
Литературни новини
 Учебни заведения
 Народни читалища
 Национален парк     Странджа
Други
· Бележити дати и събития
· Културна програма
· Фотогалерия
Покажи / Скрий
 
Покажи / Скрий
ХРИСТО ФОТЕВ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗДАНИЯ

Х Р И С Т О   Ф О Т Е В

И З Д А Н И Я   И   П У Б Л И К А Ц И И
О Т   Х Р И С Т О   Ф О Т Е ВСАМОСТОЯТЕЛНИ ИЗДАНИЯ

1 9 6 1

1. БАЛАДИЧНО пътуване: Стихотворения. – София: Бълг. писател, 1961. – 56 с.
Рец.: Розалия Ликова. Без да се накърни младостта // С е пт е м в р и, 1961, № 10,
с. 169 – 171.
Михаил Василев. Талантът задължава // М л а д е ж, 1961, № 11, с. 77-79.
Иван Зоин. Щастливо пътуване // С л и в е н с к о д е л о, № 931, 31 май 1961.
Пенчо Данчев. Пътуване към голямата поезия // Л и т. ф р о н т, № 33, 17 авг. 1961.2. ЛИРИКА. – София: Бълг. писател, 1965. – 64 с.
Рец.: Здр. Петров. Романтичният свят на поета // П л а м ъ к, 1966, № 6, с. 116 – 118.
Иван Попиванов. Поривите на един мечтател // С е п т е м в р и, 1966, № 7, с. 239 – 244.
Ст. Андирков. Поезия на обществени и лични търсения // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т
(Бургас), № 5882, 9 март 1966.
Симеон Правчанов. Не искам да живея без морета и без герои // П у л с, № 11, 31 май 1966.
Ивайло Знеполски. Между мечтата и тъгата // Л и т. ф р о н т, № 52, 28 дек. 1966.
Емилия Прохаскова. Поезия на настоящето // М л а д е ж, 1967, № 2, с. 50 – 51, 54 – 55.
1 9 6 7

3. САНТИМЕНТАЛНИ посвещения : Стихотворения. – София: Бълг. писател, 1967. – 34 с.
Рец.: Александър Ангелов. “Сантиментални посвещения”. // С е п т е м в р и, 1967, № 6, с. 252 – 255.
Стефан Коларов. Импровизации на поета //Л и т. ф р о н т, № 13, 21 март 1969.


1 9 6 9

4. ПРИСТАНИЩЕ: Стихотворения.- Варна: Държ. Издателство, 1969.- 88 с.
Рец.: Розалия Ликова. Художествени търсения на съвременната ни поезия. // С е п т е м в р и, 1990, № 8,
с. 241 – 254.1 9 7 8

5. ОБЕЩАНИЕ за поезия: Стихотворения / Худож. Стоян Цанев.- Варна: Г. Бакалов, 1978.- 48 с. с ил.
Рец.: Никола Боздуганов. Новите стихове на поета // Х о р и з о н т, 1979, № 2, с. 108 – 109.
Венета Братинова. Своя, но ограничена територия // П л а м ъ к, 1979, № 10, с. 173 - 175.
Божидар Кунчев. Един романтик се брани от делничната суета // А Б В, № 4, 23 ян. 1979, с. 2.
Енчо Мутафов. След едно тъй дълго отсъствие // Н а р. д е л о (Варна), № 36, 2 март 1979.
Кристина Макавеева. Изстраданата искреност // П у л с, № 16, 31 юли 1979, с. 7.
Здравко Чолаков. Обещание за… излизане от сключения кръг //Л и т. ф р о н т, № 39, 27 септ. 1979, с. 2.


1 9 8 1

6. ЛИТУРГИЯ за делфините: Стихотворения. – София: Бълг. писател, 1981. - 44 с.
Рец.: Божидар Кунчев. Бележки по белите полета // А Б В, № 20, 19 – 25 май 1981, с. 6.
“Литургия за делфини”: Нова стихосбирка на Христо Фотев // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас),
№ 12018, 10 юни 1981.
Сергей Райков. В очакване на обещаното // Л и т. ф р о н т, № 50, 10 дек. 1981, с. 2.
Петър Тонков. Обогатяване на романтичното // З о р н и ц а, 1982, № 19 – 20, с. 165 – 166.


7. СПОМЕН за един жив: Стихове. /Худож. Георги Трифонов. - София: Нар.младеж, 1982. - 143 с. с ил.,1л.портр. (Поредица Поколение)
Рец: Иван Серафимов. "Да помириме любовта с живота..." // Н а р. м л а д е ж, № 240, 12 окт. 1982.
Димитър Костадинов. Поетични изповеди – послание към Съвременника // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас),№ 12422, 29 дек.1982.

1 9 8 4

8. СЛОВЕСЕН пейзаж: Избрани стихотворения. - София: Бълг. писател, 1984. - 151 с.


1 9 8 9

9. ВЕНЕЦИАНСКА нощ: Поеми. – Варна: Г. Бакалов, 1989. - 56 с.
Рец.: Георги Райков. Завръщане към романтичното начало // Ч е р н ом о р с к и ф а р (Бургас), № 102, 24 май          1990.
Нашите венециански нощи // С т р а н д ж а н с к и з о в (Созопол), № 20, 21 май 1990.1 9 9 1

10. КНИГА за свободата: Поема. – Пловдив: Хр. Г. Данов, 1991. – 44 с.
Рец.: Пеньо Костадинов. Свободата и "Лоцманът" на нейните хиляда псевдонима // Ч е р н о м о р с к и ф а р
(Бургас), № 192, 31 окт. 1991.
Венда Райкова. В любовното единство на света // Н е ф т о л и к (Бургас), № 1, 29 ян. 1992, прил. на в.
Нефтохимик (Бургас), № 4, 29 ян. 1992, с. 7
Емилия Каменова. За Христо Фотев и "Книга за свободата" // С и б и я, № 2, март - апр. 1992.

1 9 9 3

11. АПОЛИС. Стихотворения. - София: Прозорец, 1993. - 77 с.
Рец.: Кирил Петров."Аполис" на Хр.Фотев // Б у р г а с д н е с, № 358, 17 - 18 юли 1993.
Кирил Бъчваров."... и пак сънувам оня светъл хаос" // С в о б о д е н г р а д (Бургас), № 33, 27 авг.- 2
септ. 1993, с. 12.


1 9 9 6

12. ТЕМБЪРИ прогонени от рая: Стихове, текстове, интервюта / Състав. Йоана Томова; Худож. Буян Филчев. – София: Прозорец, [1996]. – 32 с.

1 9 9 7

13. КНИГА за свободата: Поема. – [2. изд.]. – [София]: Свободно поетическо общество, 1997.– 32с.

14. ПЕЙЗАЖ от думи: Лирика / Худож. Петър Добрев. – София: Захарий Стоянов, 1997. – 256 с.
Рец.: Иван Сухиванов. Спомен за един живот // Ч е р н о м о р с к и ф а р (Бургас), № 217, 10 ноем. 1997, с. 8.

1 9 9 8

15. СЪБРАНИ съчинения : Поезия. Пиеси. Есета. Интервюта : В 3 т. – София: Казански, 1998 - Т.1. Поезия. – 320 с.


Назад Горе  
 

Формат за отпечатване  

© 2006, Регионална библиотека П. К. Яворов, гр.Бургас
Изработка: Prima-Soft