-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

Философски науки. Психология

- 1 -

Ч2/101(092)/Й 85 

Истории и разказвачи  : Философия, право, литература : Специално издание за юбилея на професор Стилиян Йотов /  Състав. Антоанета Колева и др. . - [София] : Критика и хуманизъм, 2020 . - 258 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез. Stories and storytellers: philosophy, law, literature. - Други състав.: В. Калинов, Ст. Ставру. - За авт. с. 254-255

   ISBN 978-954-587-234-1 

  

Сист. No: 152956

Религия. Теология

Обществени науки

- 2 -

Ч2/316/Н 75 

Николова, Нина

   [Екскрементум] Excrementum : Сетива на близостта : Социологическа аналитика : Монография / Нина Николова . - София : Критика и хуманизъм, 2020 . - 212 с. ; 21 см

   Загл. на англ. Excrementum Senses of Proximity (a sociological analytic) / Nina Nikolova. - За авт

   ISBN 978-954-587-224-2 

  

Сист. No: 152955

Математика. Естествени науки - нови книги

Медицина

- 3 -

Ч3/611/В 20 

Ванков, Ванко Начев и др.

   Топографска анатомия : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина със 137 фигури в текста / Ванко Ванков, Кирил Ичев ; В сътрудничество с Лъчезар Сурчев . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : Арсо, 2021 . - 214 с. : с ил. ; 24 с.

   1. изд. 1980 г.

   ISBN 978-619-197-062-9 

  

Сист. No: 152971

- 4 -

Ч3/611/В 20 

Ванков, Ванко Начев и др.

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина : Ч. 1- / Ванко Ванков, Георги Гълъбов ; Ил. Савка Бакърджиева . - [Ново изд.] . - Варна : СТЕНО, 2020

   

   Ч. 3. Сърдечносъдова система и лимфоидни органи . - 2021 . - 136 с. : с ил.

   1. изд. 1970, ч. 1 с авт. Ванко Ванков, изд. на ВМИ - Варна.

   ISBN 978-619-241-179-4 

  

Сист. No: 152973

- 5 -

Ч3/611/Г 65 

Горанова, Ваня и др.

   Хистологична техника : Ръководство за студенти от специалност "Медицински лаборант"' / Ваня Горанова, Стоян Павлов . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 148 с. : с ил., табл. ; 24 см.

   Пълното име на първия авт. е Ваня Горанова Стефовска

   ISBN 978-954-449-749-1 

  

Сист. No: 152968

- 6 -

II 26068 - ч.с., Ч3/617/Ж67II 26068 - ч.с. ; Ч3/617/Ж 67

Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия  : Учебник / Александър Кацаров и др. ; Под ред. [с предг.] на Никола Владов ; Ил. Константин Кьосев . - София : Военномедицинска академия, 2021 . - 645 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 29 см.

   

   ISBN 978-619-7196-70-2 (Подв.)

  

Сист. No: 152980

- 7 -

Ч3/577/И 22 

Иванова, Наташа Иванова и др.

   Сборник с примерни тестови въпроси по биофизика : За студенти по медицина : Ч. 1- / Наташа Иванова, Детелина Илиева . - Варна : МУ, 2021

   

   Ч. 1 . - 108 с. : с ил., табл., сх., черт.

   

   ISBN 978-619-221-327-5 

  

Сист. No: 152965

- 8 -

Ч3/577/И 22 

Иванова, Наташа Иванова и др.

   Сборник с примерни тестови въпроси по биофизика : За студенти по медицина : Ч. 1- / Наташа Иванова, Детелина Илиева . - Варна : МУ, 2021

   

   Ч. 2 . - 128 с. : с ил., табл., сх., черт.

   

   ISBN 978-619-221-331-2 

  

Сист. No: 152967

- 9 -

Ч3/616.6/.8/Н 40 

Неврология  : [Учебник] / Иван Миланов и др. ; Ред. Иван Миланов . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 1430 с. : с ил., табл., портр. ; 27 см.

   Съдържа: Библиогр. след отд. теми ; За авт.

   ISBN 978-619-241-135-0 (Подв.)

  

Сист. No: 152976

- 10 -

Ч3/616/П 28 

Патофизиология  : Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет / Симеон Лазаров и др. ; Ред. Александър Стойнев . - София : Симел Прес, 2019 . - 595 с. : с ил., табл., черт., сх. ; 25 см.

   Други авт. : Хр. Ночева-Димитрова, Ина Петкова, Ал. Стойнев, Съдържа : Азбучен показалец

   ISBN 978-619-183-031-2 

  

Сист. No: 152975

- 11 -

Ч3/612/П 84 

Практически упражнения по физиология  : Ръководство за студенти по медицина / Златислав Стоянов и др. . - 2. изд. . - Варна : МУ, 2021 . - 226 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см.

   Др. авт.: М. Великова, П. Николова, Л. Дечева-Икономова, И. Пашалиева, А. Хачмериян, П. Димитров, Д. Ганчева-Томова,Я. Бочева, Я. Манолова. - Без св. за 1.изд.

   ISBN 978-619-221-347-3 

  

Сист. No: 152978

- 12 -

ГрА II 1733 

Синелников, Рафаил Давидович и др.

   Атлас по анатомия на човека : Т.1 - 4 / Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников, А. Я. Синелников ; Прев. Владимир Овчаров . - София : СофтПрес, 2013 . - 32 см.

   Ориг. загл. Атлас анатомии человека

   Т. 4. Учение за нервната система и сетивните органи . - 2013 . - 206 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-151-089-4 (Подв.)

  

Сист. No: 152982

- 13 -

Ч3/616/У 91 

Учебник по патоанатомия  : За студенти от специалност ''Фармация'' / Савелина Поповска и др. ; Ред. Савелина Поповска, Евлоги Маринов . - Плевен : МУ, 2019 . - 226 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см.

   Други авт.: Е. Маринов, Ив. Иванов, Т. Бетова, Й. Йорданов, М. Николова, П. Маринова. - Библиогр.: с. 209-210

   ISBN 978-954-756-236-3 

  

Сист. No: 152970

- 14 -

Ч3/616/Х 52 

Хирургичен съдов достъп за хемодиализа  / Ангел Ангелов ; Ред. Красимир Иванов, Веселин Петров . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 119 с. ; 25 см.

   

   ISBN 978-619-241-156-5 (Подв.)

  

Сист. No: 152963

Приложни науки. Техника. Управление

Селско стопанство - Нови книги

Изкуства

- 15 -

II 26033, Гр4/75.046/Б 87, К/75/Б 87II 26033 ; Гр4/75.046/Б 87 ; К/75/Б 87

Икони от Странджа и региона на Бургас от фонда на Бургаска художествена галерия '' Петко Задгорски ''

   Икони от Странджа и региона на Бургас от фонда на Бургаска художествена галерия '' Петко Задгорски '' : [Каталог] /  Състав. Георги Динев и др. ; Фотогр. Емил Спасов . - Бургас : БХГ Петко Задгорски, 2021 . - 140 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Други състав.: Мария Алексиева, Лилия Моллова. - Съдържа и: Творчеството на зографите от региона на Бургас и Странджа / Марин Добрев ; Каталог от иконна сбирка БХГ / Георги Динев. - Библиогр. с. 138

   ISBN 978-619-92009-0-2 (Подв.)

  

Сист. No: 153284

Спорт

Езикознание

Литературознание

Чужда художествена литература

- 16 -

211753 - ч.с. 

Макменъс, Карън

   Братовчедите : [Роман] / Карън Макменъс ; Прев. от англ. Йоана Гацова . - София : Егмонт България, 2021 . - 384 с. ; 21 см.

   Ориг. загл. The Cousins / Karen M. McManus.

   ISBN 978-954-27-2505-3 

  

Сист. No: 153453

- 17 -

211748 - ч.с. 

Още мистерии по Коледа  : Сборник [разкази] /  Ред. Евгения Мирева ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2020 . - 262 с. ; 20 см.

   Без св. за ориг. загл. - Съдържа разкази на: Елис Питърс, Агата Кристи, Джулиан Саймънс, Майкъл Инес, Иън Ранкин, Джон Диксън Кар, Вал Макдърмид, Г. К. Честъртън, Марджъри Боуен, Лорънс Блок, Марджъри Алингам

   ISBN 978-954-389-594-6 

  

Сист. No: 153452

Българска художествена литература

- 18 -

К/82/В 95, КЗС/82/В 95, П/886.7-1/В 95 ; КЗС/82/В 95 ; КЗС/82/В, П/886.7/В 95П/886.7-1/В 95 ; КЗС/82/В 95 ; КЗС/82/В 95

Вълчева, Яна Жечева

   Ти ще тръгнеш : Стихотворения / Яна Вълчева ; Предг. Ива Спиридонова ; Фотогр. Пейо Пеев . - София : Библиотека България, 2021 . - 18 см.

   

   ISBN 978-619-7456-55-4 

   

   

  

Сист. No: 153090

- 19 -

212199 - ч.с., К/82К/Ф 50, П/886.7/Ф 50212199 - ч.с. ; П/886.7/Ф 50 ; К/82К/Ф 50

Филипова, Людмила Орлинова

   Където се ражда слънцето : [Роман] / Людмила Филипова . - София : Ентусиаст, 2021 . - 376 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и: Последното плаване / Любомир Кендеров

   ISBN 978-619-164-410-0 

  

Сист. No: 153269

Детска художествена литература

- 20 -

Д/886.7/Б 87 

Бурджов, Георги Славов

   Мелничка за играчки : Приказка / Георги Бурджов ; Ил. Йордан Йорданов . - Търговище : Саливан Бурж, 2020 . - 15 с. : с цв. ил. ; 24 см.

   Загл. на кор. : Мелничка за изграчки

   ISBN 978-619-7297-05-8 

  

Сист. No: 152987

- 21 -

Д/886.7/Б 87 

Бурджов, Георги Славов

   Избягалата река : Приказка / Георги Бурджов ; Ил. Йордан Йорданов . - Търговище : Саливан Бурж, 2020 . - 14 с. : с ил. ; 24 см.

   На загл. стр. : Избягалата река 2

   ISBN 978-619-7297-09-6 

  

Сист. No: 152988

- 22 -

Д/886.7/Б 87 

Бурджов, Георги Славов

   Неоновият зоопарк : Приказка / Георги Бурджов ; Ил. Йордан Йорданов . - Търговище : Саливан Бурж, 2020 . - 15 с. : с цв. ил. ; 24 см.

   Загл. на кор. Неоновият зоопарк 3

   ISBN 978-619-7297-03-4 

  

Сист. No: 152989

- 23 -

Д/886.7-93-34/Б 87Д/886.7/Б 87

Бурджов, Георги Славов

   Телевизионно небе : Приказка / Георги Бурджов ; Ил. Йордан Йорданов . - Търговище : Саливан Бурж, 2020 . - 8 с. : с цв. ил. ; 25 см.

   На загл. стр. : Телевизионно небе 4

   ISBN 978-619-7297-07-2 

  

Сист. No: 152990

- 24 -

Д/886.7/Б 87 

Бурджов, Георги Славов

   Коледна магия : Приказка / Георги Бурджов . - [Търговище] : Саливан Бурж, 2021 . - 23 с. : с цв. ил. ; 21 см.

   

   ISBN 978-619-7297-04-1 

  

Сист. No: 152991

- 25 -

Д/886.7/Б 87 

Бурджов, Георги Славов

   Снежният човек и делфинчето : Приказка / Георги Бурджов . - Търговище : Саливан Бурж, 2020 . - 16 с. : с цв. ил. ; 30 см.

   

   ISBN 978-619-7297-02-7 

  

Сист. No: 152992

- 26 -

Д/840/В 36 

Вейе, Ерик

   Мама на детска градина / Ерик Вейе ; Ил. Полин Мартен ; Прев. от фр. Петър Топарев . - 2. доп. изд. . - София : Дакелче, 2020 . - [32] с. : с цв. ил. ; 27 см

   Ориг. загл. Maman a l'ecole. - 1. изд. 2018 г.

   ISBN 978-619-91053-1-3 (Подв.)

  

Сист. No: 152951

- 27 -

Д/820/Р 87 

Роулинг, Дж. К.

   Хари Потър и огненият бокал / Дж. К. Роулинг ; Прев. [от англ.] Мариана Екимова-Мелнишка . - [9. изд.] . - София : Егмонт България, 2021 . - 632 с. ; 22 см. . -  (Хари Потър ; 4)

   Ориг. загл. Harry Potter and the Goblet of Fire / J. K. Rowling - 1 изд. 2000 г. - Възприета форма на името на прев. е Мариана Христова Мелнишка

   ISBN 978-954-446-621-3 

  

Сист. No: 151395

- 28 -

Д/820/Р 87, ДЧС/820/Р 87ДЧС/820/Р 87 ; Д/820/Р 87

Роулинг, Дж. К.

   Икабог : [Роман за деца] / Дж. К. Роулинг ; Прев. [oт англ.] Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2020 . - 303 с. : с цв. ил. ; 21 см.

   Ориг. загл. The Ickabog / J. K. Rowling. - Ил. от победителите в конкурса за рис. Икабог .

   ISBN 978-954-27-2497-1 (Подв.)

  

Сист. No: 151477

- 29 -

Д/820/899/С 56 

Спенсър, София и др.

   Момиче буболече : (Истинска история) /  Разказана от София Спенсър ; С помощта на Маргарет Макнамара ; Ил. Кераскоет ; Прев. от англ. Александър Маринов . - [София] : Дакелче, [2020] . - [40] с. : с цв. ил. ; 30 см

   Без свед. за ориг. загл. - Кераскоет е общ псевдоним на илюстраторите Себастиан Косе и Мари Помпюи. - Съдържа и: Голяма книга за буболечките / София Спенсър ; За авторите. - За деца на 4-8 години

   ISBN 978-619-91053-7-5 (Подв.)

  

Сист. No: 152950

- 30 -

Д/820(73)/Х 58 

Хоби, Холи

   Туут и Пъдъл / Холи Хоби ; Худож. Холи Хоби ; Прев. Елена Розберг . - Варна : Дъбови листа, 2020 . - [30] с. : с цв. ил. ; 25х25 см

   Без сведение за ориг. загл.

   ISBN 978-619-7268-15-7 

  

Сист. No: 152958

Детска отраслова литература

- 31 -

Д/087.5:80/Е 34 

Едуардс, Никола

   Каква прекрасна дума : Сборник непреводими думи от цял свят / Никола Едуардс ; Ил. Луиса Урибе ; Прев. от англ. Никола Шахпазов . - София : Дакелче, [2020] . - 64 с. : с цв. ил. ; 21х21 см

   Ориг. загл. взето от доп. източник.: What a Wonderful Word : A Collection of Untranslatables from Around the World / Nicola Edwards

   ISBN 978-619-91053-6-8 (Подв.)

  

Сист. No: 152957

- 32 -

Д/087.5:551/С 39 

Скейлс, Хелън

   Големият бариерен риф / Хелън Скейлс ; Ил. Лиск Фенг ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Дакелче, [2020] . - 86 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Ориг. загл. The Great Barrier Reef / Helen Scales ; Ill. Lisk Feng

   ISBN 978-619-91053-9-9 (Подв.)

  

Сист. No: 152954


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 28 
Абаджиева, Красимира Светославова 28 
Алексиева, Мария Стоянова 15 
Ангелов, Ангел 14 
Бакърджиева, Савка 4 
Бакърджиева, Савка Митева 4 
Бурджов, Георги 20 21 22 23 24 25 
Бурджов, Георги Славов 20 21 22 23 24 25 
Ванков, Ванко 3 4 
Ванков, Ванко Начев 3 4 
Вейе, Ерик 26 
Владов, Никола 6 
Владов, Никола Николов 6 
Вълчева, Яна 18 
Вълчева, Яна Жечева 18 
Гацова, Йоана 16 
Гацова, Йоана Пламенова 16 
Горанова, Ваня 5 
Гълъбов, Георги 4 
Гълъбов, Георги Петров 4 
Динев, Георги 15 
Динев, Георги Митев 15 
Добрев, Марин Дончев 15 
Едуардс, Никола 31 
Екимова-Мелнишка, Мариана 27 
Иванов, Красимир 14 
Иванова, Наташа 7 8 
Иванова, Наташа Иванова 7 8 
Илиева, Детелина 7 8 
Илиева, Детелина Пенева 7 8 
Ичев, Кирил 3 
Ичев, Кирил Николов 3 
Йорданов, Йордан 20 21 22 23 
Кацаров, Александър 6 
Кацаров, Александър Крумов 6 
Кендеров, Любомир Ангелов 19 
Кераскоет 29 
Колева, Антоанета 1 
Колева, Антоанета Колева 1 
Косе, Себастиан 29 
Кьосев, Константин 6 
Лазаров, Симеон 10 
Лазаров, Симеон Димитров 10 
Макменъс, Карън 16 
Макнамара, Маргарет 29 
Маринов, Александър 29 32 
Маринов, Александър Валентинов 29 32 
Маринов, Евлоги 13 
Маринов, Евлоги Евлогиев 13 
Мартен, Полин 26 
Мелнишка, Мариана Христова 27 
Миланов, Иван 9 
Миланов, Иван Господинов 9 
Миланова, Анастасия 9 
Миланова, Анастасия Станчева 9 
Мирева, Евгения 17 
Моллова, Лилия 15 
Николова, Нина 2 
Овчаров, Владимир 12 
Павлов, Стоян 5 
Павлов, Стоян Павлов 5 
Пеев, Пейо 18 
Пеев, Пейо Тодоров 18 
Петров, Веселин 14 
Помпюи, Мари 29 
Поповска, Савелина 13 
Поповска, Савелина Любенова 13 
Розберг, Елена 30 
Роулинг, Дж. К. 27 28 
Роулинг, Джоан К. 27 28 
Синелников, А. Я. 12 
Синелников, Р. Д. 12 
Синелников, Рафаил Давидович 12 
Синелников, Я. Р. 12 
Синелников, Яков Рафаилович 12 
Скейлс, Хелън 32 
Спасов, Емил 15 
Спенсър, София 29 
Спиридонова, Ива 18 
Спиридонова, Ива Иванова 18 
Стефовска, Ваня Горанова 5 
Стойнев, Александър 10 
Стойнев, Александър Георгиев 10 
Стоянов, Златислав 11 
Сурчев, Лъчезар 3 
Топарев, Петър 26 
Урибе, Луиса 31 
Фенг, Лиск 32 
Филипова, Людмила 19 
Филипова, Людмила Орлинова 19 
Хоби, Холи 30 
Чернева, Юлия 17 
Чернева, Юлия Недкова 17 
Шахпазов, Никола 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анатомия на човека 4 
Атлас по анатомия на човека 12 
Братовчедите 16 
Големият бариерен риф 32 
Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия 6 
Избягалата река 21 
Икабог 28 
Икони от Странджа и региона на Бургас от фонда на Бургаска художествена галерия '' Петко Задгорски '' 15 
Истории и разказвачи 1 
Каква прекрасна дума 31 
Коледна магия 24 
Където се ражда слънцето 19 
Мама на детска градина 26 
Мелничка за играчки 20 
Момиче буболече 29 
Неврология 9 
Неоновият зоопарк 22 
Още мистерии по Коледа 17 
Патофизиология 10 
Практически упражнения по физиология 11 
Сборник с примерни тестови въпроси по биофизика 7 8 
Снежният човек и делфинчето 25 
Телевизионно небе 23 
Ти ще тръгнеш 18 
Топографска анатомия 3 
Туут и Пъдъл 30 
Учебник по патоанатомия 13 
Хари Потър и огненият бокал 27 
Хирургичен съдов достъп за хемодиализа 14 
Хистологична техника 5 
[Екскрементум] Excrementum 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Анатомия на човека - атласи 12 
Анатомия, топографска - учебници за ВУЗ 3 
Биофизика - учебни помагала за ВУЗ 7 8 
България - философия 1 
Икони, български - Бургаски регион - музеи, галерии, колекции - каталози 15 
Коралови рифове - Австралийско крайбрежие - детска и юношеска литература 32 
Коремна хирургия - учебници за ВУЗ 6 
Лексикология - детска и юношеска литература 31 
Медицински апарати и инструменти - учебници за ВУЗ 5 
Неврология - учебници за ВУЗ 9 
Патологична анатомия - учебници за ВУЗ 13 
Патофизиология - учебници за ВУЗ 10 
Семантика - детска и юношеска литература 31 
Сетивност - социологични аспекти 2 
Сърдечно-съдова система - анатомия - учебнизи за ВУЗ 4 
Физиология на човека - учебни помагала за ВУЗ 11 
Философи, български - юбилеи и чествания - сборници 1 
Хирургия, съдова - техники за съдов достъп 14 
Хистология - учебници за ВУЗ 5 
Художествени галерии - Бургас - колекции и сбирки - каталози 15 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

американска детска литература 30 
Американски романи 16 
анатомия 3 4 12 
английски романи за деца 27 28 
атласи 12 
биофизика 7 8 
Болести 13 
Българска литература 25 
българска поезия 18 
Българска художествена литература 19 
български приказки 20 22 24 
възпаления 13 
възприемане 2 
дентална медицина 3 10 
детска канадска литература 29 
детска отраслова литература 31 32 
думи - значение 31 
Езикознание 31 
жлъчка 6 
зографи 15 
икони 15 
иконопис 15 
каталози 15 
клетъчни увреждания 13 
клинични изследвания 9 
колекции 15 
корали 32 
коралови рифове 32 
крайбрежие 32 
Криминални разкази 17 
лекарствена патология 13 
лексика 31 
лимфна система 4 
литература за деца 23 
любопитни факти 31 
медицина 3 7 8 11 
медицинска техника 5 
морска екология 32 
Морска фауна 32 
морски животни 32 
морски растения 32 
насекоми 29 
неврология 9 
нервна система 9 12 
области на тялото 3 
панкреас 6 
патология 13 
патофизиология 10 
приказки 23 30 
Приказки за деца 21 25 
психология 2 
релеф 32 
романи 19 
сетива 2 
сетивни органи 12 
сетивност 2 9 
социология 2 
съдов достъп 14 
сърдечно-съдова система 4 
Творчество 15 
тестове 7 8 
трансплантация 6 
тумори 6 13 
упражнения 11 
учебници за ВУЗ 3 4 5 6 9 10 13 
фармация 13 
физиология 11 
Философи 1 
философия 1 
френска детска литература 26 
хемодиализа 14 
хирургия 6 14 
хистология 5 
Художествена галерия Петко Задгорски 15 
черен дроб 6 
чужди думи 31 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Йотов, Стилиян 1 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австралия 32 
Бургас 15 
Бургаски регион 15 
Голям бариерен риф 32 
Коралово море 32 
Странджа 15